Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min styrka i årskurs 7

Skapad 2018-03-16 18:51 i Vasaskolan Hedemora
Styrketräning i ett antal moment med kamratcoachning med bedömning i ergonomi.
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Styrketräning är för många människor en värdefull resurs för hälsa och välbefinnande. Här får du utforska vad det betyder att vara just du, hur dina muskler känns vid styrketräning och lära dig övningar som utvecklar din styrka på olika sätt.

Innehåll

Det här får jag utforska

 • Hur det känns att göra styrketräning för mina större muskelgrupper med kroppen som redskap
 • Vilka muskler som min kropp aktiverar i olika övningar

Det här kan jag när arbetsområdet är klart

 • Vilka muskler som tränas i olika övningar
 • Vad olika styrkeövningar kallas
 • Vad som är viktigt att tänka på i olika övningar
 • Statisk och dynamisk styrketräning
 • Anpassa belastningen så den passar mig

Genomförande

Vi använder flera lektioner för att arbeta utforskande, problemlösande och coachande.

 1. Vi gör en uppvärmning
 2. Vi går igenom övningarna och jag kan också titta på videoklipp där övningarna beskrivs
 3. Jag arbetar med en kamrat där vi turas om att träna på övningarna och vi ger varandra feedback genom kamratcoachning. Till stöd har jag en checklista med viktiga saker att tänka på och läraren hjälper också till.
 4. Vi reflekterar - vad verkar lätt? Svårt? Jobbigt? Vad behöver jag träna mer på? Annat?

Uppgift

När vi känner oss redo väljer vi slumpvis ut en övning som du och din kamrat har övat på får visa och berätta kring. Ni får då

 • genomföra övningen
 • visa och berätta vad som är viktigt att tänka på
 • ange vilka muskler som tränas
 • resonera kring begreppet statisk och dynamisk styrka

Du får feedback på uppgiften av läraren.

Det här blir jag bedömd på

 • Hur jag anpassar mina rörelser till sammanhanget styrketräning (checklista, balans, kontroll, flyt)
 • Hur jag lyckas att beskriva vilka muskler som aktiveras i övningarna, och om de utför dynamiskt eller statiskt arbete.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Material

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Feedback

Jag...
anpassar mina rörelser
Jag anpassar mina rörelser så att syftet med styrkeövningen uppnås. Det kan till exempel handla om att kunna frysa vissa kroppsdelar i förhållande till andra, hitta balans och stabilitet eller andra saker som gör att övningen blir bra och säker.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
gör en viss övning utifrån minst två punkter på checklistan. hittar ibland balans, stabilitet och flyt.
gör en viss övning utifrån minst tre punkter på checklistan. hittar ganska ofta balans, stabilitet och flyt.
gör en viss övning utifrån flera punkter på checklistan. hittar oftast balans, stabilitet och flyt.
Utvärderar
Jag har utforskat vilka muskler som jag aktiverar i olika övningar, och kan visa och berätta vad som är viktigt i övningarna.
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan visa och peka ut en muskel som jag aktiverar i en viss övning. Jag kan visa och berätta en viktig sak att tänka på i en viss övning.
Jag kan visa och peka ut två muskler som jag aktiverar i en viss övning. Jag kan visa och berätta två viktiga saker att tänka på i en viss övning.
Jag kan visa och peka ut flera muskler som jag aktiverar i en viss övning. Jag kan visa och berätta flera viktiga saker att tänka på i en viss övning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: