Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laboration

Skapad 2018-03-17 07:52 i Gammal Trelleborg
Laborationer inom kemi, biologi och fysik.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Du kommer att utveckla din laborativa förmåga och din förmåga att dokumentera laborationer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du får träna på att utföra laborationer och skriva laborationsrapporter. Du får även träna på att koppla ihop teori med praktik. 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att präglas av: 

- genomförande av laborationer
- skrivande av laborationsrapporter och av egna planeringar
- diskussioner kring laborationsrapporter


Bedömning - vad och hur

Bedömningen av ditt arbete sker med avseende på hur du 

- kan följa laborationsinstruktioner
- genomför laborationerna 
- förklarar dina resultat (kopplar till fakta)
- reflekterar över dina resultat 
- dokumenterar ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
    Bi

Matriser

Bi
Bedömningsmatris

Genomföra undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera
Du kan göra egna planeringar.
Du behöver hjälp med att formulera planeringar som är möjliga att följa på ett systematiskt sätt.
Du bidrar till att formulera planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulerar planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulerar planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera frågeställningar.
Du behöver hjälp med att formulera frågeställningar.
Du formulerar enkla frågeställningar med viss vägledning.
Du kan formulera enkla frågeställningar.
Genomföra
Du kan följa en tydlig laborationsinstruktion.
Du behöver ständig vägledning för att kunna utföra en laboration.
Du kan till viss del följa en instruktion för att utföra en laboration.
Du kan följa en instruktion utan vägledning för att utföra en laboration.
Använda utrustning
Du kan använda den utrustning och de material som krävs för laborationen.
Du behöver hjälp med att använda utrustning på ett säkert eller ändamålsenligt sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använda resultat
Du kan använda resultaten från laborationerna för att dra slutsatser genom att koppla till teorin.
Du behöver hjälp med att dra slutsatser med koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du kan dra enkla slutsatser med viss koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier
Du kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du behöver hjälp med att komma på förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och du visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Du kan göra dokumentationer av undersökningar i form av en laborationsrapport.
Du behöver hjälp med att dokumentera ditt arbete och resultat.
Du kan göra enkla dokumentationer för att visa din arbetsgång och ditt resultat.
Du kan göra utvecklade dokumentationer för att visa din arbetsgång och ditt resultat.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer för att visa din arbetsgång och ditt resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: