Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortering efter egenskaper

Skapad 2018-03-18 10:25 i Fåglasång särskola Lunds för- och grundskolor
Vi skiljer på stor och liten i verkligheten jämfört med bild. Dvs eleven ska kunna förstå att en bil är större än en myra, även om bilden på myran är större än bilden på bilen.
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning
Eleven ska kunna sortera utifrån en egenskap men sedan utifrån flera egenskaper. Elev ska kunna skilja på verklig och avbildad storlek tex förstå att en myra är liten även om fotografiet på myran är större än bilden på bilen eller höghuset.

Innehåll


Vad ska läras/utvecklas?

Förmågan att sortera föremål utifrån egenskaper
Förmågan att skilja på verklig storlek och avbildningens storlek

Hur ska detta läras?

Eleven får öva genom att genomföra sorteringsövningar vid tex arbetsbord, sociala berättelser mm. Detta övas minst 5 ggr.


Bedömning/utvärdering

Bedömning sker utifrån elevens förmåga att:


  • Genomföra matchningsuppgifter vid tex arbetsbordet, t.ex. var batteriet ska sorteras
  • Genomföra kategorisering vid övningsstationen tex sortera kartongen rätt 


Dokumentation

Dokumentationen sker med kommentarer nedan och/eller med tex foto och film
Läraren gör en subjektiv helhetsbedömning i slutet på terminen


Dokumentationen sker med kommentarer nedan.


 

 

Matriser

VEU
Avbildning av verkligheten och sortering av dessa

------->
-------->
Rum
Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  • VEU
  • VEU  1-9
Kan sortera och kategorisera objekt utifrån en egenskap
Kan sortera och kategorisera objekt utifrån flera egenskaper som tex miljö, färg, placering etc och att dessa kategorier är dynamiska och kan förändras tex tillhör fåglar gruppen djur men ska tex placeras på himlen och inte i havet. En svart katt ska sorteras med svarta bollar när egenskaper färg en central men ska sorteras som djur när egenskapen djur efterfrågas
Kvalitet
Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  • VEU  1-9
Sorterar bilder, foton mm utifrån dess bildstorlek
Kan sortera avbildningar av tex en bil som större än en avbildning av en myra även om bilden på myran är större än bilden på bilen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: