Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Mitten

Skapad 2018-03-18 12:23 i Bruksskolan Munkedal
Du kommer under några veckor att få arbeta med drama och sagan om Vanten.
Grundskola 5 Engelska
Du kommer under vårterminen att få arbeta med en saga som heter Vanten eller The Mitten som den heter på engelska. Detta är ett projekt i engelska. Du kommer tillsammans med dina kamrater att få läsa sagan om vanten både på engelska och svenska. Ni kommer att få göra förbättringar/ändringar i sagan och ni ska slutligen dramatisera den.

Innehåll

Kanske har du hört sagan om Vanten någon gång? Det är en folksaga ursprungligen från Ukraina.

Skiljer sig den svenska versionen från den engelska? Finns det olika tolkningar av berättelsen? Hur kan ni förbättra eller göra ändringar i sagan? Vilka roller behövs? 

Hur är en saga uppbyggd?

 

Arbetssätt:

Vi kommer att läsa sagan om Vanten tillsammans i flera versioner

Vi kommer att lyssna på sagan

Du kommer att få träna in sagan och få en roll tillsammans med några klasskompisar

Presentera dramat (för klasskompisarna eller för andra på skolan?)

 

Ni ska göra ändringar/förbättringar i sagan då det är ett kunskapskrav i engelska att man ska kunna göra enkla förbättringar av framställningen.

 

Läxa i engelska under de här veckorna blir att träna in sagan om Vanten och att träna in dina repliker

 

Bedömning:

Den muntliga presentationen 

De ändringar/förbättringar som gjorts i sagan (lämnas in skriftligt)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: