Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk i språket (svenska åk 7-9 vecka 9, 12, 13,15)

Skapad 2018-03-18 14:00 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I Sverige är svenska nationalspråk. Men låter all svenska likadant? Det finns dialekter och sociolekter. Man pratar också om en en skillnad på manligt och kvinnligt språk - stämmer det? Alla ord vi använder har ett ursprung. De är lånade, påhittade eller ärvda. Språket ändras hela tiden och har alltid gjort det. Du bär själv på en massa språk. Hur använder du ditt språk? Gör du skillnad beroende på vem du pratar med?

Innehåll

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Du analyserar hur vi varierar vårt språk beroende på varför, med vem och i vilket sammanhang vi talar och skriver. 

- formulera dig och kommunicera i tal

Du kommer att få välja ett arbetsområde och redovisa det för andra. 

- urskilja språkliga strukturer

du kommer att få läsa och analysera skillnader och likheter mellan de nordiska språken. Du kommer att få olika textutdrag samt se på filmen Sameblod. Du kommer att få diskutera minoritetsspråkens roll i Sverige och hur de svenska dialekterna växer fram. Vi kommer även att titta på de närmsta nordiska språken.

 

Arbetsgång:

v 9 kommer du att få se Sameblod med efterföljande diskussion

v 12 - kommer du att få läsa textutdrag med tillhörande diskussionsfrågor. Förbered dig inför lektionspassen på torsdag samt fredag under veckan.

v13 - välj ett ämne som du vill fördjupa dig i - tänk A, B eller C projekt.

( Svenska språkets historia från 1200-tal till 1900-tal, Språken i Norden, Runsvenska, Minoritetsspråk, Svenskans utveckling under 1900 talet, Dialekter och lånord, Ungdomsspråk och förortsspråk, kvinnligt och manligt språk, svordomar och slang) 

v 15 - muntlig redovisning

källor som kan vara bra att använda:

SKAM
 
UR - minoritetsspråk
 
skolverkets filmtips på minoritetsspråken
 
danska gloslekar J
 
Är det här det är party J norskt klipp
 
alla dialekter i Sverige
 
filmhandledning sameblod
 
jämförelse de 5 nordiska språken
 
dialektresan
 
UR- dialekter:
 
Värsta språket:
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: