Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La francophonie - de fransktalande länderna i Europa

Skapad 2018-03-18 17:00 i Österslättsskolan Karlshamn
Fördjupning av ett land i Europa där franska talas
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du vet säkert att man inte bara talar franska i Frankrike. Man talar franska i många andra länder på jorden, både i Europa och utanför Europa. Din uppgift är att välja och presentera ett fransktalande land i Europa. Du kommer att göra ett fördjupningsarbete och berätta om olika fakta du hittar om ditt land. Tänk att göra presentationen så intressant som möjligt med hjälp av bilder, ljudklipp och filmklipp.

Innehåll

Förmågor att öva

 Här får du möjlighet och förutsättning att utveckla din förmåga att:

 

Centralt innehåll från läroplanen

Kommunikationens innehåll:

Undervisning

Du arbetar enskilt med att ta reda på fakta om ditt land under sex lektionstillfällen. Under dessa lektioner ska du söka och välja ut lämplig information, göra en Powerpoint samt förbereda dig inför en muntlig presentation för klassen. Redovisningen äger rum onsdagen den 18:e april.

 

Det här kan du ta reda på:

- Varför man pratar franska här?

- Kultur : Populära sporter, traditionell mat, musik/artister, intressanta sevärdheter, muséer, kända personer.

- Fakta: Statsskick, stadsöverhuvud, befolkning, nationaldag, flagga, karta, floder, berg, språk, valuta, djur- och växtlivet, några större städer, turism, religion, historia och ekonomi.

Din Power Point ska innehålla bilder och nyckelord/stolpar. Om du hinner kan du skriva bildtexter till dina bilder. I din skrivbok skriver du en kortare faktatext om ditt land. meningarna ska vara på franska. Under presentationen får du gärna visa relevanta klipp från Youtube och/ eller ljudfiler med tex nationalsången. 

 

Bedömning 

Ditt arbete ska presenteras i form av en Power Point presentation med stödord som du ska berätta utifrån. Du ska även läsa den korta faktatexten du skrivit om ditt land.

Jag kommer att bedöma:

-  Struktur och innehåll i din presentation.

1) Språkriktigheten i din presentation. Hur du uttrycker dig skriftligt och muntligt.

2) Relevans: Om du valt passande information.

 

Bonne chance!

 

Danielle

 

 

 

 

 

 

Matriser

M2
La francophonie- den fransktalande världen

Power Point om ett fransktalande land i Europa.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevansanvända det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kommentera och jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

M2
Moderna Språk Kunskapskraven för åk 7-9

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F
E
C
A
Receptiv förmåga
* Läs- och hörförståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
* Förmåga att tolka och analysera innehåll
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
* Förmåga att använda olika strategier för att underlätta förståelse
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
* Förmåga att söka och välja relevanta texter från olika medier för egen bearbetning
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kommunikativ förmåga
* Förmåga att formulera sig i tal och skrift
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
* Förmåga att anpassa och bearbeta språket
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
* Förmåga att integrera och anpassa språket efter syfte och mottagare
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
* Förmåga att använda olika strategier för att förbättra interaktionen
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
* Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Eleven har ej ännu visat de kunskaper och förmågor som krävs för att nå kunskapskraven.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: