👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP undervisningsdokument tema: energikällor

Skapad 2018-03-18 18:44 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 Fysik
Vi lär oss mer om olika energikällor. Genom diskussioner och grupparbete kommer du att lära mer. Du kommer också att få träna på att samarbeta.

Innehåll

Utgångspunkt

Energi är kul. Men att prata om energi och att jobba med frågor om energi, i skolan eller i vardagen, kan vara ganska svårt. En orsak till det är att energi är ett stort ämne, energi finns i många olika former men går inte att ta på eller att se.

Men svåra saker behöver inte innebära att de är omöjliga att förstå utan kan tvärtom utmana oss att lära oss mer om och försöka förstå.

Här kommer vi nu att försöka hitta några förklaringar till vad energi är och några grundläggande energibegrepp.

Konkretisering av målen

För att nå godtagbara kunskaper ska du kunna:

-känna till flera olika typer av energikällor

-kunna ge exempel på hur olika energikällor påverkar vår miljön

-på ett enkelt sätt kunna beskriva hur minst en energikälla fungerar

-kunna ge exempel på hur vi kan spara energi i hemmet och samhället

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du kunna:

-känna till flera olika typer av energikällor

-kunna ge flera exempel på hur olika energikällor påverkar vår miljö

-på ett enkelt sätt kunna beskriva hur flera energikällor fungerar

-kunna ge flera exempel på hur vi kan spara energi i hemmet, samhället och världen

 

Begrepp: energi, energikällor, omvandlas, energiprincipen, strålningsenergi, kemisk energi, elektrisk energi, ljudenergi, lägesenergi, rörelseenergi, värmeenergi, förnybar energi, icke förnybar energi, biobränsle,

 

Genomförande

Vi ska göra grupparbete. Du kommer att bli expert på en energikälla tillsammans med en expertgrupp. Tillsammans ska ni göra en affisch som ni kan använda när ni redovisar ert arbete i hemgrupperna.

Ni kommer få tillgång till böcker, läromedel, filmer, internet för att söka fakta kring er energikälla. Ni kommer att få träna på att söka och hitta fakta samt att vara källkritiska.

Vi kommer att ha en del gemensamma genomgångar och diskussioner och vissa filmer tittar vi på gemensamt.

Hjälpmedel: inläsningstjänst, Ipad, Comfort fokus, Bildstöd (Popplet, Inprint)

 

Dokumentation och bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

Hur ni använder och anpassar information/fakta i er affisch.

Hur ni diskutera och framföra argument kring energifrågor tex miljöpåverkan, energianvändning. Delta aktivt i våra diskussioner.


 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6