Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 1B, kapitel 7

Skapad 2018-03-18 19:47 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Till Skolbanken.
Grundskola 1 Matematik
I detta kapitel kommer vi att arbeta med: * Tiokamrater. * Geometriska objekt. * Symmetri. * Proportionella samband med hälften och dubbelt av antal. * Strategier i addition och subtraktion.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

Syftet är:

 • Du ska känna till och använda begreppen hälften av antal och dubbelt av antal.
 • Du ska känna till och kunna använda geometriska objekt. Du ska kunna använda begrepp som sida, hörn, triangel, kvadrat, cirkel och rektangel. 
 • Du ska känna till vad symmetri är och kunna lösa enkla uppgifter.
 • Du visar att du har matematiska strategier  för att kunna lösa rutin och textuppgifter. Du har förstår och kan använda begreppen: öka, minska, subtrahera, addera, dubbelt, hälften och tiokamrater.

Under arbetets gång kommer vi att:

 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par, grupp , halvklass och helklass. 
 • Vi kommer att arbeta i matteboken kapitel 7.
 • Vi kommer att ha lektioner både inomhus och utomhus.
 • Vi kommer att diskutera de olika begreppen och "tänka högt".
 • Vi kommer att spela mattespel.

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

Du redovisar dina kunskaper genom att var aktiv muntligt på lektioner.

Du redovisar dina kunskaper genom att vara aktiv och utföra arbetsuppgifterna skriftligt.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Vi bedömer din arbetsinsats muntligt och skriftligt kontinuerligt under arbetets gång. 

Vi fyller i matriser som visar din kunskapsnivå.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Koll på matematik 1B, kapitel 7

Begrepp

Känna till och kunna använda begreppen fler hälften av antal/dubbelt av antal. Känna till och använda begreppen sida, hörn, triangel, kvadrat, cirkel och rektangel. Känna till och använda begreppen öka, minska, subtrahera, addera och tiokamrater. Känna till och kunna använda begreppet symmetri-linje.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Hälften och dubbelt av antal
Känna till och kunna använda begreppen hälften av antal och dubbelt av antal.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om begreppen hälften av antal och dubbelt av antal.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om begreppen hälften av antal och dubbelt av antal..
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om begreppen hälften av antal och dubbelt av antal..
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om begreppen hälften av antal och dubbelt av antal..
Geometriska objeksbegrepp
Känna till och kunna använda begreppen sida, hörn, triangel, kvadrat, cirkel och rektangel.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om begreppen sida, hörn, triangel, kvadrat, cirkel och rektangel.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om begreppen sida, hörn, triangel, kvadrat, cirkel och rektangel.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om begreppen sida, hörn, triangel, kvadrat, cirkel och rektangel.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om begreppen sida, hörn, triangel, kvadrat, cirkel och rektangel.
Matematiska uttryck
Känna till och använda begreppen öka, minska, subtrahera, addera och tiokamrater.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om begreppen öka, minska, subtrahera, addera och tiokamrater.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om begreppen öka, minska, subtrahera, addera och tiokamrater.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om begreppen öka, minska, subtrahera, addera och tiokamrater.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om begreppen öka, minska, subtrahera, addera och tiokamrater.
Symmetri
Känna till och kunna använda begreppet symmetri-linje.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om symmetri-linje.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om symmetri-linje.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om symmetri-linje.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om symmetri-linje.

Geometriska objekt

Känna till och kunna använda de geometriska objekten triangel, cirkel, kvadrat och rektangel.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Geometriska objekt
Känna till och kunna använda de geometriska objekten triangel, cirkel, kvadrat och rektangel.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om de geometriska objekten triangel, cirkel, kvadrat och rektangel.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om de geometriska objekten triangel, cirkel, kvadrat och rektangel.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om de geometriska objekten triangel, cirkel, kvadrat och rektangel.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om de geometriska objekten triangel, cirkel, kvadrat och rektangel.

Symmetri

Känna till vad symmetri är och kunna lösa enkla uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Symetri
Känna till vad symmetri är och kunna lösa enkla uppgifter.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om symmetri.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om symmetri.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om symmetri.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om symmetri.

Matematiska beräkningsstrategier

Känna till olika matematiska strategier och kunna lösa rutin och textuppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du är påväg att kunna använda olika matematiska begrepp. Du kan med hjälp och stöd utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Begrepp/praktisk/skriftlig förmåga
Du kan använda olika matematiska begrepp. Du kan utföra praktiska och skriftliga uppgifter.
Muntlig förmåga
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang.
Muntlig förmåga
Du kan föra enkla resonemang.
Matematiska beräkningsstrategier
Känna till olika matematiska strategier och kunna lösa rutin och textuppgifter.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan, efter genomgång, med lärares hjälp lösa uppgifter som handlar om att med hjälp av matematiska strategier lösa rutin och textuppgifter.
Du kan själv efter genomgång lösa uppgifter som handlar om att med hjälp av matematiska strategier lösa rutin och textuppgifter.
Du kan, med lärares hjälp, muntligt samtala i diskussioner om att med hjälp av matematiska strategier lösa rutin och textuppgifter.
Du kan, själv muntligt samtala i diskussioner om att med hjälp av matematiska strategier lösa rutin och textuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: