👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal facts

Skapad 2018-03-18 19:48 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 4 Engelska
Vilket djur vill du veta mer om? Ditt uppdrag är att söka fakta och skriva en kort text om ett djur på engelska. Du ska också förbereda en kort muntlig presentation där du berättar för några klasskamrater om "ditt" djur. In English, of course : ).

Innehåll

Syfte - VARFÖR?

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.

Centralt innehåll - VAD?

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, t.ex. att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, t.ex. omformuleringar.

HUR?

Vi kommer att:

 • använda oss av en mall från British Council https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/writing-practice/animal-fact-file
 • repetera textstrukturen för beskrivande text.
 • arbeta med lämpligt ordförråd tillsammans t.ex genom sånger, filmer och The rhyme of the week -  tema animals.
 • arbeta med texter och arbetsuppgifter ur Good Stuff, som handlar om djur.
 • använda oss av bestämda källor anpassade för unga
 • arbeta med översättning med hjälp av lexikon, analogt och digitalt.
 • arbeta med strategier för att skriva en enkel faktatext på engelska
 • arbeta med strategier för att muntligt presentera fakta om djuret.

Du kommer att:

 • få undervisning i ordförråd, meningsbyggnad, stavning och uttal.
 • få kontinuerlig respons från pedagog under ditt sökande, skrivande och förberedande av muntlig presentation.

BEDÖMNING

Du visar att du kan genom att:

 • du aktivt söker fakta, på anvisade sidor och skriver in det i en tabell under rätt rubrik.
 • du försöker översätta texter med hjälp av lexikon, analogt eller digitalt.
 • skriva en kort enkel beskrivande faktatext om djuret.
 • du aktivt förbereder och genomför ditt muntliga framträdande.
 • redovisa några nya ord du har lärt dig på engelska under arbetet.
 • du aktivt deltar i gemensamma aktiviteter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6