Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott/fysisk aktivitet

Skapad 2018-03-19 08:21 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola F – 6
Vi har på torsdagar tvärgrupper från F-6. Där vi har tillgång till idrottshallen. Där barnen får genom olika aktiviteter möjlighet att röra sig. Samt att vi har utevistelse, de gånger vi inte har tillgång till idrottshallen. Samt att barnen lär känna varandra. Att de äldre barnen tar ansvar och leder de yngre barnen.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med:

Fysisk aktiviteter.

 

Varför ska vi arbeta med det? 

För att barnen skall inse hur viktigt det är att röra sig. 

Lära sig att samarbeta med varandra genom olika aktiviteter på idrotten.

 

 

  

Hur ska vi arbeta med det:

Med lekar. 

Bollspel.

Utevistelse.

 

 

Så här visar vi upp arbetet: 

Vi dokumenterar med digitala bilder.

Publicerar bilderna på Facebook.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: