Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag AB seminarium

Skapad 2018-03-19 11:03 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Hälsa
Hälsopedagogik, seminarium Jag AB

Innehåll

Jag AB

Jag AB 

 

Syfte 

Syftet med uppgiften är att vi tillsammans i små grupper skall diskutera dina egna och andras värderingar kring filmen jag AB.  

 

Material 

Föreläsning på youtube av Kjell Enhager, Jag AB. 

Diskussionerna i helklass samt grupper om filmen. 

 

Kunskapskrav 

Eleven diskuterar egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar, i samarbete och möten med människor 

 

Uppgift 

I små grupper om fyra till fem personer sitter vi och diskuterar följande frågor/påståenden 

 

  1. Kjell Enhager pratar om att om man vill att något skall bli annorlunda så behöver man göra en förändring. Har du någon gång gjort en förändring som gjort att något blivit annorlunda? Om du inte har gjort det, vad skulle du vilja förändra? 

  1. Hur gjorde bergsklättraren för att överleva situationen på bergväggen? Hur kan du använda detta sätt i din vardag när något är en utmaning? 

  1. Målbilder, I föreläsningen berättar Kjell om ett barn som tappar en bricka med saft. Varför är det inte lämpligt att använda begreppet "inte" när man skall göra något svårt.  

  1. Vad har du tagit med dig från den här föreläsningen och hur ska du använda det här i ditt liv? 

 

Att tänka på  

Läs igenom kunskapskravet och fundera på vad det betyder och vad det innebär. Var noga med att komma förberedd till diskussionen och det är lika viktigt att lyssna som att prata. När du lyssnar på dina kamrater är det bra att ställa kreativa frågor och komma med tips av saker du har upplevt.  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: