Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh: Lag och rätt, åk 6

Skapad 2018-03-19 11:11 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbetsområde "Lag och rätt". Lär oss om lagar och regler, brott och straff, orsaker till att människor begår brott, konsekvenser av brott, likhet inför lagen/rättssäkerhet, om allemansrätt, mänskliga rättigheter och barns rättigheter, våra skyldigheter i ett samhälle och minoritetsgruppers rättigheter.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varför finns det lagar? Varför straffar vi brottslingar? Varför begår människor brott? Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet? Vilka rättigheter har alla människor i världen? Vilka rättigheter har de nationella minoriteterna i Sverige? Detta är exempel på några övergripande frågor som ingår i arbetsområdet "Lag och rätt". Samhället behöver lagar och regler för att underlätta samarbetet mellan alla oss som bor i det. Under några veckor ska du får lära dig mer om "Lag och rätt".

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplanen (Lgr-11)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Du ska utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Följande kommer bedömas (kunskapskrav Lgr-11):
 • Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom olika samhällsstrukturer.
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då samband med resonemang.
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.

 

Du ska kunna:

- förklara vad lagar och regler är för något och vad det är för skillnad. 

- vad ett brott är, ge exempel på olika brott och vilket straff det kan ge.

- vem som stiftar lagar.

- förklara varför vi straffar brottslingar.

- berätta vad som egentligen händer när ett brott begås, från själva brottet till ett straff har utdömts, dvs själva rättsprocessen.

- ge exempel på och resonera kring varför en del människor (barn/ungdomar som vuxna) begår brott (orsaker).

- ge exempel på och resonera kring konsekvenser av brott.

- berätta om vad som menas med "likhet inför lagen", om rättssäkerhet. 

- om allemansrätten.

- om mänskliga rättigheter, och skyldigheter.

- om barnens rättigheter

- om minoriteternas rättigheter.

- förklara ord/begrepp, använda begrepp


Hur sker bedömningen: 

 • Av ditt arbete under lektionstid, t ex att du är aktiv och delaktig vid genomgångar, genomförandet av uppgifter.
 • Skriftligt prov på arbetsområdet. 

 

Undervisning och arbetsformer

Centralt innehåll (Lgr-11):

 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • uppstart, med etiska frågeställningar. 
 • behandla LPP:n för arbetsområdet
 • genomgångar
 • både enskilt och i grupp
 • se faktafilmer
 • läsa faktatexter ur läromedlet "Upptäck Samhälle", kapitlet "Lag och rätt", s 84-103.
 • arbetsuppgifter, i ett häfte.
 • gå igenom begrepp (viktiga ord inom ämnesområdet)
 • besök av skolpolis
 • skriftligt prov om "Lag och rätt". När återkommer jag med.

 

Begrepp inom arbetsområdet

lagar

regler

straff

kriminalitet

brott

brottslingar

brottsoffer

straffmyndig

- - - - - - - - - - 

bedrägeri

snatteri

stöld

rån

utpressning

rattfylleri

mened

misshandel

skadegörelse

mord

vittne

domstol

rättegång

försvarsadvokat

åklagare

domare

nämndemän

stifta lagar

rätts-säkert samhälle

allemansrätten

minoritetsgrupp

ursprungsfolk

myndighet

orsak 

konsekvens

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: