Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, is och snö

Skapad 2018-03-19 11:45 i Lönneberga förskola Heby
Förskola
Vad händer med istappen när vi tar in den? Hur smakar och luktar vatten? Vad kan man göra i snön? Vi färgar vatten och ställer ut, vad händer? Vi stoppar olika föremål i vatten, flyter eller sjunker dem? Vad händer när vi tar in snö? Vad händer när man blåser med sugrör i vatten?

Innehåll

Bakgrund

Barnen visar intresse för vattnets olika former, samt ett stort intresse i att utforska och experimentera i ämnet.

Syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i dess olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intressen, nyfikenhet och upptäckarglädje. Detta är ett stort arbetsområde och vi vill att allas förmågor ska få utrymme att utvecklas. Genom att experimentera, undersöka och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.

Mål

Målet med arbetet är att på ett lustfullt sätt arbeta tematiskt där barnen visar intresse och där frågor ligger till grund. Att barnen får möjlighet att både enskilt och med andra uppleva och utforska tillsammans. Samt målen från läroplanen.

 Arbetssätt

Experiment

 • utforska vatten med sinnena
 • flyta-sjunka
 • bubbelmålning
 • smältprocessen
 • frysprocessen
 • skapa i snö inne och ute
 • måla på snö inne och ute

Vi utgår från barnens intressen

Vi utgår från barnens spontana lek i vardagen

Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intressen under arbetets gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang.

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Vi kommer under temats gång att utvärdera/reflektera tillsammas, både pedagoger och barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: