Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och dess egenskaper.

Skapad 2018-03-19 12:02 i Resursenhet Pil Uppsala
Vattnets kretslopp, vattnets olika former och hur övergångarna till de olika formerna går till. Vilka material flyter eller eller sjunker i vatten.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Detta arbetsområde kommer du att få lära dig om vattnets olika former; flytande, fast och gas samt övergångarna till dessa. Du ska även få utforska vilka material som flyter eller sjunker i vatten. Du kommer att få diskutera med kamrater och genomföra undersökningar och experiment samt göra enkla dokumentationer.

Innehåll

Du ska utveckla din förmågan att:

 •  känna till vattnets olika former.
 •  lösningar och blandningar
 •  kunna läsa och skriva en enkel faktatext 
 •  kunna berätta om något föremål som flyter respektive sjunker
 •  kunna göra en enkel dokumentation våra undersökningar som vi gör tillsammans.
 • känna till vad ytspänning är.

Bedömning:

Du ska få visa mig vad du lärt dig genom att du:
- med visst stöd kan förklara skillnaden på blandningar och lösningar.
- är med och genomför, förklarar och dokumenterar enkla experiment. 
- deltar i gemensamma diskussionerna om vatten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: