Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Fantasy och dystopier, vecka 11-17

Skapad 2018-03-19 12:42 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta utifrån den moderna genren fantasy, dystopier och även nudda vid Sci-Fi!

Innehåll

Arbetsområdet kommer innehålla följande moment:

- Läsning av olika sorters texter; skönlitterära text, faktatext och argumenterande text

- Boksamtal där du både ska delta och vara diskussionsledare 

- Lära dig skapa och ställa rätt frågor 

- Träna på att läsa och bearbeta olika sorters texter

 

 

Du kommer att bli bedömd i följande kunskapskrav: 

 • Läsa med flyt
 • Läsförståelse
 • Tolka och resonera om budskap 
 • Samtala och diskutera 

 

 

Boksamtal:

Läsningen av boken kommer att redovisas muntligt.

1. Medan du läser ska du plocka ut något ur din bok som du tycker fyller en viktig funktion för boken och motivera ditt val genom att förklara varför det valda avsnittet är viktigt för dig. Du redovisar muntligt och läser upp valda delen för din grupp och redogör även muntligt varför du har valt ut just det avsnittet.   

2. Anteckna ord och begrepp du inte förstår och slå upp dessa! Skapa ett eget dokument som heter "Svåra ord och begrepp". 

3. Välj ut en eller flera diskussionsfrågor till gruppen. 

 

Uppgifter

 • Film Narnia

 • Bokredovisning i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: