👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 8 sva SH - skriva, gestalta

Skapad 2018-03-19 12:52 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Skriva, gestalta
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska under några veckor jobba med ett skriva projekt: person-, miljöbeskrivningar, dialog, gestaltning. Vi kommer att läsa korta utdrag ur noveller och analysera dessa. Vi ska skriva korta gestaltande texter och ge och ta respons av klasskamraterna. Slutuppgiften blir att skriva en gestaltande, berättande text.

Innehåll

ATT SKRIVA gestalta ÅK 8 VT 18

Mål för elev

Att formulera sig i skrift och följa språkliga normer

Innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Hur man ger och tar emot respons på texter. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Genomförande

Flödeskrivning☛första utkastet☛andra utkastet☛bearbetning av innehåll, röd tråd☛bearbetning av språkets struktur☛respons☛inlämning☛bearbetningav innehåll och struktur☛inlämning.
I dessa texter som du kommer att få skriva läggs fokus på att gestalta. Gestaltande beskrivning innebär att du försöker beskriva något/någon och du använder dina sinnen (hörsel, syn, känsel, smak och doft) för att skildra detta. Istället för att skriva: ”Jag blev rädd.” kan du gestalta känslan och skriva: ”Mina ben skakade och hjärtat bankade”. I exemplet: ”Kurt blev mobbad i skolan ” beskrivs hur Kurt har det. En gestaltande beskrivning skulle kunna låta så här: ”När Kurt närmade sig skolan fick han ont i magen och redan på skolgården fick han flera hårda knuffar”.

 

Bedömning

Innehåll: variation i ordval, dramaturgi dvs röd tråd, styckeindelning. Skrivet med inlevelse och gestaltning.

Teknik: skiljetecken, meningsbyggnad, stavning, tempus.

Respons: att kunna ge och ta emot omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta desamma mot ökad kvalitet.

Kursplanemål

Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Matriser

Sv SvA
ATT SKRIVA gestalta ÅK 8 VT 18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att formulera sig i skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Gestaltande beskrivning
De berättande texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
De berättande texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
De berättande texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Att ge och ta emot respons.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Exempel: "Texten är bra, men du kan förbättra den med mer målande adjektiv". "Styckeindelning borde finnas här". Du upptäcker stavfel.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Exempel: Du kan ge en kompis tydliga tips på förbättringar och även föreslå och motivera mer omfattande bearbetningar. ”Man skulle också kunna göra så här..., därför att...”. "Din text är oklar. Förklara utförligare vad du menar med den episoden". "Variera verben så att texten blir livfullare".
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt. Exempel: Du kan ge en kompis tydliga tips på förbättringar och även föreslå och motivera mer omfattande bearbetningar. ”Man skulle också kunna göra så här..., därför att...”." Slutet på texten hänger inte ihop med början. Variera korta och långa meningar". Du kan ta ett helhetsgrepp om texten och förlorar dig inte i detaljer.