Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 18 åk 8 TY SH - grammatik/ordkunskap

Skapad 2018-03-19 13:05 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde - grammatik och ordkunskap
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Arbetsområde - grammatik och ordkunskap

Innehåll

Innehåll anpassat till arbetsområdet:

Vi kommer att fokusera på välbekanta ämnesområden – det vill säga de idiomatiska uttryck, grammatik och glosor som ingår i vissa texter från
läroboken Das Dach.
Grammatik: Vi har tagit upp språkliga företeelser (grammatiska strukturer och stavning) inom olika grammatiska områden. Som stödmedel till repetitionen inför provet ska du använda dig av dem olika arbetsbladen som har delats ut. Vi kommer även att arbeta med olika grammatiska övningar för att repetera följande grammatiska moment:

Schwache Verben im Präsens und Perfekt,

Starke Verben im Präsens und Perfekt,

Akkusativ und Dativobjekt,
Präpositionen mit Akk.
Pronomen: persönliche im Akk. und Dat.
Wortschatz aus DAS DACH kapitel 3 und 4.

Mål för från läroplan och kursplan (ur Lgr 11):

att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slag av texter
att formulera dig i tal och skrift
att använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

Bedömning:

Hur väl du förstår innehållet och kan uttrycka dig i skriven tyska.
Hur väl du tar fasta på språkliga uttryck och grammatiska strukturer för att göra dig förstådd
Bedömningen avser din förmåga att:
formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skrift och tal
Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen. Bedömningen av de här kunskaperna kommer att ske utifrån ett prov på grammatik och ordkunskap och uppsats om ett valfritt ämne. 

Matriser

M2
Ty åk 8 GRAMMATIK/ORDKUNSKAP

Rubrik 1

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa och förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Ny aspekt
Grammatik
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi arbetat med på en godtagbar nivå.
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi arbetat med på en tillfredsställande nivå.
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi arbetat med på en mycket god nivå.
Ny aspekt
Ordförråd/fraser
Du visar att du till övervägande delen kan de ord och fraser som vi arbetat med.
Du visar att du väl behärskar de ord och fraser som vi arbetat med.
Du visar att du mycket väl behärskar de ord och fraser som vi arbetat med.
Ny aspekt
Formulera sig i skrift
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
ordförråd/ grammatik / starka verb/prepositioner
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi arbetat med på en godtagbar nivå.
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi arbetat med på en tillfredsställande nivå.
Du visar att du förstår och kan tillämpa den grammatik vi arbetat med på en mycket god nivå.
Ny aspekt
Lyssna och förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: