Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen år 8, vt 2018

Skapad 2018-03-19 13:12 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 8 Svenska Historia
Kursen behandlar en av historiens största och viktigaste förändringsprocesser. Den industrriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talets senare del och innebar en omställning från muskel- till maskinkraft.

Innehåll

Konkreta mål

Kunna redogöra för orsaker till att industrialiseringen startade i Storbritannien.

Kunna redogöra för några viktiga konsekvenser av den industriella revolutionen (positivt, negativt, lång respektive kort sikt, socialt, politiskt, ekonomiskt...

Känna till några viktiga tekniska uppfinningar.

Känna till något om människors livsvillkor under perioden.

Kunna skriva en text om ett historiskt förlopp.

Undervisning

Gemensam och individuell läsning.

Genomgångar och filmvisning.

Eget textarbete: redogörelse kring orsaker och konsekvenser.

Bedömning och examination

Bedömningsunderlaget utgörs av ditt deltagande i klassrumsdiskussionen samt den skriftliga historiska redogörelse som du lämnar in.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • .
  Hi  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9

Matriser

Hi Sv
Industriella revolutionen

E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
När inträffade revolutionen och vad var det som hände ?
Du har grundläggande kunskaper om den industriella revolutionen. Du har grundläggande kunskaper om när revolutionen var samt vad som hände.
Du har goda kunskaper om den industriella revolutionen. Du har goda kunskaper om när revolutionen var samt vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om den industriella revolutionen. Du har mycket goda kunskaper om när revolutionen var samt vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Vad var orsakerna till revolutionen och vilka konsekvenser fick det ?
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser till den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser till den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser till den industriella revolutionen.
Kunskap om utvecklingslinjer
Hur var det i samhället innan revolutionen, vad det var som förändrades och hur kan denna revolutionen påverka framtiden ?
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du vet vad ord betyder och du kan förklara dem.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Hi Sv
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: