Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Döden - en del av livet & hur vi bemöter den

Skapad 2018-03-19 14:19 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Sjukvård
Döden är en naturlig väg för oss alla. Men ibland kommer den till oss tidigare än beräknat. Detta område kommer innefatta den palliativa vårdens innebörd & historik. Den kommer även belysa kunskaper för att kunna följa, stötta & leda patienter i deras sista tid i livet.

Innehåll

Mål
Efter avslutad kurs skall du ha kunskaper om kriser, existentiella frågor, reaktioner & psykosocialt stöd.
Kunskaper om betydelsen av ett etiskt, estetiskt, hygieniskt & ergonomiskt förhållningssätt.
Gått igenom etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död. 
Kunskaper om betydelsen av bemötande, kommunikation & samarbete.

Undervisning
Vi kommer framför allt ta upp detta i början av kursen men de kommer även följa med oss under kursens gång då palliativ vård innebär att arbeta helhets tänkande.

 

Bedömning
Bedömningen kommer ske utifrån studiefrågor, diskussionsfrågor & diskussion under lektionstid. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd.
  Sju  -
 • Fysiska, psykiska och sociala förändringar i livets slutskede.
  Sju  -
 • Betydelsen av ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt förhållningssätt.
  Sju  -
 • Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död.
  Sju  -
 • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
  Sju  -
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.
  Sju  -

Matriser

Sju
Palliativ Vård

Detta krävs för att få E
Detta krävs för att få C
Detta krävs för att få A
Beskriva & redogöra
Dessutom redogör eleven översiktligt för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Eleven diskuterar översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Dessutom redogör eleven utförligt för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Eleven diskuterar utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Kommunikation
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i bekanta situationer.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med viss säkerhet med andra i nya situationer.
Eleven bemöter, kommunicerar och samarbetar med säkerhet med andra i nya situationer samt anpassar vid behov sitt bemötande, sin kommunikation och sitt samarbete till ändrade förutsättningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: