Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid - Matteborgen 4B v.12-16

Skapad 2018-03-19 14:48 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Under detta mattetema kommer vi att arbeta med tid. Vi kommer att omvandla mellan olika enheter för tid, skriva datum, läsa av klockan och skriva klockslag, samt göra beräkningar med tid och tidsskillnader. Vi kommer också att träna oss på att göra avläsningar och beräkningar utifrån enkla tidtabeller.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Mål

- Kunna enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund

- Kunna läsa och skriva datum

- Kunna läsa klockslag och skriva klockslag med siffror

- Kunna räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag

- Räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag

- Kunna läsa av en tid tabell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: