Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden VT 18

Skapad 2018-03-19 14:59 i Fjällbackens förskola Åre
Förskola
grunden för förskolan är demokratisk och vi som pedagoger värnar om och ansvarar för de normer och värden vi ger barnen.

Innehåll

Läroplanen: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

   Konkret : 

Läsa mycket böcker för att belysa olikheter. Vi ska kollegialt diskutera hur vi förhåller oss normkritiskt. 

Ge barnen verktyg för hur de kan lösa konflikter självständigt. Vi vill att: 

Vi vill normalisera olikheter för att barnen ska få bättre förståelse för varandra.  

Vi vill lära barnen ömsesidig respekt och turtagning.       Genom att:  

Tänka på att vi pedagoger ska tänka normkritiskt 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: