Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandlingsplan

Skapad 2018-03-19 15:01 i Fjällbackens förskola Åre
Förskola
Likabehandlingsplan

Innehåll

Likabehandlingsplan 2017-10-30 

Vi på Fjällbacken ska alltid tilltala barnen med namn, detta för att komma ifrån "kom nu grabbar" "men sötflickorna". 

När vi pratar om andra barn på de andra avdelningarna strävar vi efter att benämna dem som de äldre och de yngre barnen, inte stora barn och små barn.  

Vi ska under verksamhetsåret arbeta med fördjupningsfrågorna och reflektera över svaren. 

Vi ska behandla alla likvärdigt, oavsett könstillhörighet. 

Vi ska aktivt arbeta med olika rollspel och rollekar där alla barn får ta olika roller. 

Vi vill utveckla förskolans flerspråkighet, vi arbetar i dagsläget med samiska. Mesatdels med de äldre barnen. Vi vill utöka detta arbete över hela förskolan. 
Samtidigt vill vi utveckla flerspråkigheten och få in fler kulturer i förskolan. Arbetet ska vara språkfrämjande och inte utpekande fr någon individ. Vi vill konkret arbeta mer med alla olika språk överhuvudtaget. 

Vi bör reflektera om alla barn får lika mycket talutrymme och om så inte vad det det beror på. 

Vi ska aktivt i leken ge alla barn olika roller för att fördela utrymmet likvärdigt. 

Vi ska se över våra utklädningskläder så det finns olika, både klänningar och skjortor ex. Och könsneutrala assocearer som glasögon. 

Vi ska reflektera över hur vi benämner kläder och hår och utstyrsel och varför? Med detta menar vi att vi vill minimera "tuffa kille i den tröjan" "men guuud vad du är söt i den klänningen". Vi vill arbeta mer utifrån att bekräfta barnet som individ istället för de materialistiska attributen som delvis stärker sociokulturella skillnader och delvis förstärker de könsstrukturer vi har.  

Vi ska se över regler och rutiner i verksamaheten som är missgynnande för könen.  

Vi vill lyfta anknytningen ännu mer i förskola. Detta genom att inte ständigt tvinga barn att klä på sig själva för att de kan utan att låta dem krypa upp i famnen och få hjälp för att få e stunds tankning. Det samma gäller med maten, det är att visa omvårdnad.  

Vi vill förbereda oss på möten med icke normativa föräldrar. Att alla uttryck tas likvärdigt emot på förskolan.  detta genom att det lyfts på APT och reflektion.  

Vi ska lyfta den mångkulturella almanackan i förskolan och vi vill lyfta olika kulturer genom musiken- från jordens alla hörn. Även här är det viktigt att det inte är utpekande "xxx det här ju din musik som din mamma kommer ifrån". Vi spelar musik och uttrycker oss till den.  

Vi ska köpa in de hudfärgade pennorna så alla kan hitta sin hudfärg och att det inte bara blir rosa och brun. 

Vi ska arbeta mer aktivit med att tolka brev som vi skickar ut om behovet finns och vid samtal. Kontakta språkstödjarna Helene och Jenny om mer info i mörsil 

Vi vill prata mer öppet om religion med barnen, det är inte så konstigt. Detta kan vi göra genom att lyfta den mångkulturella almenackan och prata om olika dagar likt fn dagen.  

Vi måste kolla våra lokaler efter religionssymboler. 

För att lyfta olika funktionsvariationer vill vi i det skapande temat måla med munnen, fötterna.  

Tydliga rutiner vid allergener och diagnoser men framförallt arbeta med vårt förhållningssätt, hur vi bemöter och "gör skillnad" och varför. 

Vi ska arbeta aktivt med stopp min kropp och förskolebrevet. Dessa finns att läsa på rädda barnen.  

Vi värderar om vi ska flytta pottorna till toaletten för barnens integritet, den är viktigare än det praktiska. Vi ska även diskutera utifrån stopp min kropp hurvida vikarier från bemanningen får byta blöjor på barnen. Vad har vi för regler och rutiner? 

Vi ska sluta benämna barnen som stora och små, yngre och äldre är den rätta benämningen. Detta för att inte lägga in prestationer och regleringar utifrån ålder "du är så stor nu det där kan du" "du är för liten för detta" 

Vi ska bli bättre på att skriva incidentrapporter på kränkande behandling! Det ska lyftas och tas upp för barnens bästa. Vi pratar ofta om kränkningar från vuxen i förhållande till barn men är dåliga på kränkningar mellan barnen och det måste vi bli mycket bättre på och ta på största allvar. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: