Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uttrycksformer VT18

Skapad 2018-03-19 15:06 i Fjällbackens förskola Åre
Förskola
uttrycksformer

Innehåll

Mål – olika uttrycksformer

1.• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

2• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

3· utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

Konkret

2. Vi ska prioritera detta mål som ett utgångsläge i det vi gör.

3. Vi ska skapa fler tillfällen till t.ex hinderbanor, balansbanor, kinestetiska övningar.

Vi vill att:

1.introducera och inspirera med olika sorters byggmaterial och naturmaterial. Ta in mer "ofärdiga" material, för att få barnen att känna att de äger sin kunskap( inget rätt eller fel).

2. Det ska få vara lustfyllda upplevelser där alla barn ska kunna få känna sig kompetenta genom sin uttrycksform. Dessa ska inte vara statiskt låsta till en specifik miljö eller rum utan kunna vara flytande, rörlig och föränderlig.

Genom att:

1. Vi vill reflektera över det material vi har och vad det erbjuder.

2. göra det tillgängligt

3.Vi ska uppmuntra till rörelse

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: