Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2018-03-19 15:14 i Fjällbackens förskola Åre
Förskola
Barns inflytande

Innehåll

Mål: 

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande  

Lpfö 1998/2016, s. 12  

Vi vill att: 

  • Alla barn ska bli bemötta utifrån ett till lyhört förhållningssätt av oss pedagoger.  

skapa förutsättningar i olika situationer där barnen får möjlighet att få vara tillsammans i mindre grupper så att de kan skapa goda och tillitsfulla relationer. 

 

Konkret vill skapa:  

  • Situationer för förhandlingar. Där barnens inflytande får en reell relevans i verksamheten. Detta sker i de vardagliga situationerna som påklädning, maten och i leken bland annat.  Tryggheten och tilliten ska konkret prioriteras för utan den tappar vi verksamhetens ramar och det demokratiska förhållandet. Vi vill hålla ramar och strukturer för att barnen ska kunna utvecklas tryggt i en demokratisk anda. 
  • Vi ska reflektera med barnen för att lättare se hur vi ska jobba vidare med deras tankar och funderingar. 

 Genom att:·  

  •  först och främst bygga en tillit rellationelltMed det menar vi att barnen ska känna att deras vilja är viktig, de ska bli lyssnade på, ett accepterande klimat i verksamheten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: