Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande/ Estetiska uttrycksformer

Skapad 2018-03-19 15:26 i Taffelbäckens förskola Åre
Förskola
Ge barnen möjlighet att prova många olika uttryckssätt .

Innehåll

 

Mål – olika uttrycksformer

"Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

                                                                                                                                                                                  Lpfö 98 /2010

Vi vill:

 •  Barnen ska få möjligheter att möta alla de estetiska uttrycksformerna. 

 •  Erbjuda tillfällen där barnen får prova olika uttryckssätt på en kravlös nivå.
 • Att barnen ska få utvecklas vidare i det uttryckssätt som de känner sig mest bekväm med
 •  

  Genom att: 

  Erbjuda barnen olika tillfällen där de får möta och använda sig av "de hundra språken" och tillsammans utmanas vidare.  

  Att vi erbjuder barnen att utforska temat vidare, med hjälp av språk, musik och dans, motorik/rörelse, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik. 

  Vi tillför nya tankar, kunskaper och upplevelser-breddar barnens intressen. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: