Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik "Gamma" kap 4

Skapad 2018-03-19 15:29 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Utgår från boken Gamma kapitel 1 där vi arbetar med tal i bråk- och decimalform. Beräkningar med de fyra räknesätten och olika avrundningsformer.
Grundskola 6 Matematik
Vi arbetar med: Numeriska uttryck, uttryck med variabler, algebraiska uttryck, mönster, ekvationer.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Efter avslutat avslutat kapitel ska du ha lärt dig 

 • i vilken ordning räknesätten ska utföras
 • teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
 • konstruera och beskriva mönster
 • teckna och lösa ekvationer
 • förklara oc motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Viktiga begrepp

Prioriteringsregler, variabler, algebraiskt uttryck, värdet av ett uttryck, förenkling och uttryck, mönster, ekvationer, prövning

Tidsram

Arbetstid ca 7 veckor

Så här ska vi arbeta

 

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt och med datorprogram.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta enskilt och grupp med olika problemuppgifter
 • Vi gör en diagnos för att säkerställa kunskaper. Avslutningsvis gör vi ett prov.

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i det du gör på lektionerna, både skriftligt och muntligt. Du kommer också att bedömas i diagnoser och prov.

Du bedöms utifrån:

Problemlösning: Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

Begrepp: Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm.) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

Metoder: Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

Kommunikation: Hur du skriftligt och muntligt redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra.

Resonemang: Hur du för och följer matematiska resonemang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 6 Vågbroskolan

Problemlösning

F
E
C
A
Visar dina lösningar så att de går att förstå och följa.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med viss anpassning till sammanhanget
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med god anpassning till sammanhanget
Kan använda olika strategier och välja en lämplig strategi när du löser ett problem.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven väljer i huvudsak fungerande strategier och metoder med viss anpassning till problemet
Eleven väljer relativt väl fungerande strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemet
Eleven väljer väl fungerande strategier och metoder med god anpassning till problemet

Begrepp

F
E
C
A
Kan förstå och använda olika matematiska begrepp.
Eleven använder olika begrepp i välkända sammanhang
Eleven använder olika begrepp i bekanta sammanhang
Eleven använder olika begrepp i nya sammanhang
Kan beskriva olika matematiska begrepp.
Eleven beskriver matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven beskriver matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer på ett väl fungerande sätt
Beskriva likheter, skillnader och samband mellan olika matematiska begrepp.
På ett enkelt sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra
På utvecklat sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra
På ett välutvecklat sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra

Metoder

F
E
C
A
Välja och använda den metod som passar bäst till att lösa uppgiften.
Eleven väljer metoder med viss anpassning till uppgiften/ situationen
Eleven väljer metoder med förhållandevis god anpassning till uppgiften/ situationen
Eleven väljer metoder med god anpassning till uppgiften/ situationen
Du genomför metoder och beräkningar.
Eleven genomför metoder och beräkningar med tillfredsställande resultat.
Eleven genomför metoder och beräkningar med gott resultat.
Eleven genomför metoder och beräkningar med mycket gott resultat.

Resonemang och kommunikation

F
E
C
A
Följa andra elevers förklaringar och bidra med idéer om hur en uppgift kan lösas.
Eleven följer och för matematiska resonemang som till viss del för resonemanget framåt
Eleven följer och för matematiska resonemang som för resonemanget framåt
Eleven följer och för matematiska resonemang som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Motivera min lösning muntligt.
Eleven motiverar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven motiverar på ett i väl fungerande sätt.
Eleven motiverar på ett mycket väl fungerande sätt.
Redovisa mina lösningar skriftligt
Eleven redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Lösningen går till viss del att följa.
Eleven redovisar på ett i ändamålsenligt sätt. Lösningen är lätt att följa.
Eleven redovisar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt. Lösningen är tydlig och lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: