Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktion, handel och transporter vt 2018

Skapad 2018-03-19 16:17 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Geografi Samhällskunskap
vecka 12-17 2018

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • beskriva mönster för produktion, handel och transport
  • resonera utifrån dessa mönster
  • använda kartor och andra geografiska källor

 

ARBETSSÄTT

Vi läser texthäftet tillsammans och du arbetar med olika uppgifter knutna till texten. Ibland arbetar du enskilt och ibland tillsammans med kamrat. Du får även ta del av korta informationsfilmer.

Prov vecka 17

BEDÖMNING

I vecka 38 genomför du ett prov där du visar din kunskap att:

  • markera på en karta var olika länder finns
  • använda karta och hitta information
  • resonera utifrån lokaliseringsmodellen
  • resonera om frihandel ur fattiga länders perspektiv

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan använda geografiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. 

Eleven kan föra för enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

C

Eleven kan använda geografiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. 

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

 

A

Eleven kan använda geografiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. 

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Uppgifter

  • Produktion, handel och transporter

Matriser

Sh Ge
Produktion, handel och transporter vt 2018

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Ge och Sh
Resonera och beskriva
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring. Din beskrivning innehåller detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel. Din beskrivning innehåller relevanta detaljer med betydelse för ämnet.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget. Din beskrivning innehåller relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för ämnet.
Ge
Använda kartor och namngeografi
Du löser någon av undersökningsuppgifterna med hjälp av karta. Du markerar några av länderna på kartan.
Du löser alla undersökningsuppgifterna med hjälp av karta. Du markerar större delen av länderna på kartan.
Du löser alla undersökningsuppgifterna med hjälp av karta OCH Du markerar alla länderna på kartan.
Ge och Sh
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: