Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påsk på Loftet

Skapad 2018-03-19 17:16 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Ett arbete kring vår svenska tradition påsken.

Innehåll

Nuläge

Vi förbereder oss inför påsken, med bl.a. pyssel och sånger och ramsor

Mål

Låta barnen få vara med och uppleva den svenska traditonella påsken förskolan

Syfte

I förskolans uppdrag ingår, såväl att utveckla barns förmågor och deras eget kulturskapande, som att överföra ett kulturarv med värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Vi vill med vårt arbete kring påskenföra vidare vår påsktradition till barnen

Genomförande

Skapande:

Påskpysslar påskkort, kycklingar och påskkrukor

Naturvetenskap:

Sår påskgräs som vi följer upp under tiden det växer

Musik och rörelse:

Sjunger sånger om påsken

Språk:

Sagor och ramsor om påsken

Matematik:

Vi bygger pärlplattor med påskmotiv och räknar och följer mönste

Avslutning:

Påskfest med besök av Krussidulla, vår egen påskkärring, och påsklunch

Dokumentation under lärprocessen

All personal dokumenterar löpande med hjälp av foto och film, Instagram och Unikum.

Ansvar

Alla i arbetslaget ansvarar gemensamt under arbetets gång.

Uppföljning

Arbetsprocessen följs upp på arbetslagsmöten/avdelningsplaneringar

 

Kopplingar till läroplanen

  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: