Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-03-19 19:14 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2
Rymden

Innehåll

Nationella och Övergripande mål;

 

Eleverna ska kunna använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.”

 

 

Fokusförmågor/syfte:

 

Eleverna ska använda kunskaper i fysik för att granska information.

Eleverna ska använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen.

 

 

 Centralt innehåll:

 

*Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

*Månens faser.

*Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

*Jordens rörelse runt solen leder till våra årstider.

*Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

 

 Genomförande:

 

Vi lär oss om:

*Hur forskarna tror att universum skapades genom Big Bang och att universum fortfarande expanderar.

*Hur rymden är uppbyggd med olika galaxer, planetsystem och himlakroppar.

*Vår galax Vintergatan, vårt solsystem med dess planeter, månar och sol och hur de rör sig i förhållandet till varandra. Hur detta skapar våra årstider med mörker och ljus och olika temperaturer, tidsindelning m.m.

*Lite om människan i rymden, d.v.s rymdfärder, satelliter, månlandning och marsfärd i framtiden.

 

Elevinflytande och delaktighet:

 

Eleverna har startat med ett VÖ diagram, vad jag redan vet och vad jag vill lära mig mer om.

Vi tittar på filmklipp från youtube. Vi arbetar utifrån en gemensam grund för att sedan låta eleverna fördjupa sig i olika områden allt efter intressen.

Eleverna får läsa faktatexter i No-boken och lätta faktaböcker. De får söka fakta från ne.se.

Vi skriver gemensamma faktatexter, de skriver i par och individuellt.

Vi kommer att arbeta tematiskt där både PA, Sv, Ma och Mu ingår. Vi försöker också få med En.

Bild: Göra stjärntecken, rymdfarkoster, små bilduppgifter m.m och använda olika tekniker.

Sv: Skriva faktatexter utifrån en tankekarta, berättelser och rymddikter. Ta reda på och skriva om sitt stjärntecken. Arbeta med ordklasserna: adjektiv, substantiv och verb utifrån deras texter.

Ma: Lära oss lite om planeternas omloppstider, Få lite tidsperspektiv till rymdens ofantlighet.

Mu: Lära oss några rymdsånger och sätta till musik till våra dikter.

En: Lära oss några engelska rymdord.

 

All dokumentation som passar sätts in i en bok.       

 

Kunskapskrav:

 

*Eleverna kan visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.

*Eleverna kan förklara hur jordens förhållande till solen leder till olika årstider och att årstiderna skiljer sig åt på olika delar av jorden.

*Eleverna kan berätta något om hur tankarna kring Universum har skiftat med bättre kunskaper och instrument hos astronomerna.

 

 Bedömning:

 

Bedömningen sker formativt. Under arbetsprocessen ger pedagogerna kontinuerlig feedback och pratar med eleven om hur den kan gå vidare.

Bedömningen sker också återkommande inför varje lektion görs en återkoppling till tidigare lektion. Glasspinnar används så att alla elever får chans att visa sina kunskaper. Det kommer också att vara parbedömningar där det passar och förstås självbedömning.

 

 

 Dokumentation/Utvärdering:

 

Eleverna dokumenterar i egna rymdböcker och med tredimensionella figurer och rymdfarkoster. De ska göra sina stjärntecken.

 

 

 

Ansvarig pedagog: Agnetha Ögren

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 2018.02.20

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: