👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-03-19 19:21 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Hållbar utveckling handlar om hur vi ska få en bra värld att leva i och att vi som lever idag tar hand om jorden så pass väl att även nästa generation kan leva på den. Man brukar dela upp hållbar utveckling i tre områden som ska samverka: • hur människor påverkar naturen (ekologisk del) • hur människor uppför sig mor varandra (social del) • hur människor hushållet med resurser (ekonomisk del)

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling

Förmågor

Geografi:

• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Centralt innehåll

Geografi:

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

• Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel vattenförbrukning eller transportsätt.

• Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Kunskapskrav

Geografi:

  • Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  • Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt, samt resonerar om olika källors användbarhet.
  • Vid fältstudier använder du kartor och enkla geografiska verktyg på ett fungerande sätt.

Genomförande

Du kommer att få:

  • titta på filmer, bilder och läsa texter samt fundera och diskutera innehållet
  • möjlighet att delta aktivt under genomgångar och diskussioner 
  • arbeta med diskussions- och faktauppgifter
  • ställa frågor
  • söka information och arbeta källkritiskt
  • samla in och mäta geografisk data från närområdet
  • göra fältstudie i närmiljön

Elevinflytande

Elevernas synpunkter på arbetssätt och arbetsformer:

Eleverna vill gärna se filmavsnitt. Flera tycker att de lär sig bäst när de antecknar eller har fått frågeställningar i förväg. Några föredrar att titta utan att anteckna.

Eleverna vill gärna arbeta med arbetsuppgifter i par eller i grupp om tre personer. Insamling och mätning av geografisk data från närområdet vill eleverna gärna göra i grupp (4 personer).

Bedömning

Dina kunskaper kommer du att få visa muntligt i helklassdiskussioner och vid pararbete. Text och bilder i dina arbetsuppgifter kommer också att vara underlag för bedömning. 

Dokumentation/Utvärdering

Elevernas arbeten dokumenteras och sparas digitalt samt i arbetshäften/-pärmar.

Elever och lärare kommer att utvärdera arbetsområdet i slutet.

Analysen ska läggas i GAFE.

Matriser

Ge
Hållbar utveckling

E
C
A
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt, samt för resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Fältstudier, kartor och verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geo- grafiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.