👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El libro sobre mí

Skapad 2018-03-19 21:15 i Domnarvets skola Borlänge
Vi kommer under kommande period jobba med kap 1-3 i läroboken ”Vale 7”. Genom att läsa olika texter och arbeta med olika uppgifter kommer ni att utveckla er språkförståelse i tal och skrift. Det här arbetsområdet handlar om att berätta om dig själv. Alla kommer att arbeta med att presentera sig själv.Vi avslutar arbetsområdet med en muntlig individuell redovisning på spanska med hjälp av mind-map.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi kommer under kommande period jobba med kap1-3 i läroboken ”Vale 7”. Genom att läsa olika texter och arbeta med olika uppgifter kommer ni att utveckla er språkförståelse i tal och skrift. Det här arbetsområdet handlar om att presentera dig själv och grammatik.

Innehåll

Ämnets förmågor och förankring i kursplanens syft

 

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

 

Kommunikationens innehåll

- Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

- Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

- Åsikter, känslor och erfarenheter.

- Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa- reception

- Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

- Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

- Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

- Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala- produktion och interaktion

- Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

- Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

- Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

- Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Konkretisering av mål

Under detta arbetsområde arbetar du med följande moment:

 

- Kunna att presentera dig

- Knna hälsningsfraser

- Kunna att fråga andra

- Kunna talen 1-49

 

 

Arbetssätt

 

Efter repetition av spanska från åk 6 och med hjälp av klasskamrater, lärare, läromedel och ordlista ska du redovisa dina kunskaper genom att göra en bok om dig själv som heter ” El libro sobre mí”. I boken ska du på spanska berätta så mycket du kan om dig själv, din familj och dina intressen. Du kommer alltså exempelvis att skriva om namn, ålder, var du bor, telefonnummer, födelsedag, föräldrar, syskon, husdjur, kompisar, skola, intressen, fritid, utseende osv. 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Examination uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska år 7 kap 1-3

----------------->
Risk för att du inte når kunskapskraven för betyget E
----------------->
Kunskapskrav för betyg E
----------------->
Kunskapskrav för betyg C
----------------->
Kunskapskrav för betyg A
 • M2
 • M2  4-9
Du känner igen vissa ord/uttryck men har svårt att förstå sammanhanget i en mycket kort och enkel text, trots hjälp av ordlista.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet i samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer i samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan förstå det helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer i samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
 • M2
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du har svårt för att besvara enkla frågor med enstaka ord eller inlärda fraser Du kan inte berätta vad du heter, hur gammal du är, var du bor eller de ämnen vi arbetar med på ett mycket enkelt språk.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt , relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Skriftlig framställningar
 • M2
 • M2
 • M2
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du kan skriva och stava till orden vi tränar på, men du kan inte formulera enkla meningar eller skriva några meningar om dig själv eller de ämnen vi arbetar med.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftligt interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Ny aspekt