Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder - naturvetenskap

Skapad 2018-03-19 21:59 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola

Väder och klimat är en stor del av allas vardag och speciellt för förskolebarnen. Barnen är nyfikna och tycker om att leka i olika väder och årstider. Temat för denna termin är väder.

Innehåll

Bakgrund

Vi har valt att under detta läsår arbeta med temat väder eftersom barnen visar stort intresse för olika väder och årstider. Väder är en stor del av vår vardag och i förskolan pratar barnen tillsammans  med pedagogerna dagligen om vad det är för väder. Under olika årstider pratar vi om vilka förändringar som sker i naturen. Men väder och klimat handlar om så mycket mer. Barnen kommer att genom olika experiment och aktiviteter få möjligheter att skapa en förståelse för varför och hur klimat och väder uppkommer. Vi kommer som sagt i kontakt med väder varje dag och detta kan vi utveckla till något mer. Barnen lär sig väldigt mycket av varandra och att få se och uppleva. Vi besöker många olika platser med förskolebussen och där får barnen se olika typer av miljöer, hur naturen förändras osv.
Barnen har kunskaper om alla väder men det finns så mycket mer att ta reda på, många frågor och tankar om t ex hur blir det en regnbåge?, Vart kommer snön ifrån? Hur ändras naturen beroende på vädret? 
Meteorologi är ett annat ord för läran om väder och väderfenomen och är ett av de många nya begrepp som vi kommer att komma i kontakt med. Väder finns runt omkring oss och påverkar oss varje dag. Det är vad som sker i luften omkring oss, om det är varmt, kallt, soligt eller regnigt. Det påverkar också tex hur vi ska klä oss. 

 

Syfte:

* Barnen ska få utforska kring väder, vi kommer att arbeta utifrån barnens nyfikenhet som utgångspunkt, där barnens egna tankar och teorier kring väder är i centrum.

* Barnen ska få möjlighet att dokumentera sina teorier

* Att förstå delar av naturens kretslopp och tillägna oss ny kunskap och ny förståelse för samband.

Mål:

*Vi skapar förutsättningar och möjligheter för barnen att få fördjupade kunskaper om vädret och väderfenomen. 

Genomförande/Arbetsmetoder:

Med hjälp av enkla material som finns i vardagen och genom lekfyllda aktiviteter kan vi som pedagoger låta barnen upptäcka olika väderfenomen. Skapa experiment och aktiviteter som gör att barnen får arbeta med sina sinnen, titta, lukta, smaka och känna. Under samlingarna på morgonen planerar vi att tillsammans titta på vilken temperatur det är ute, prata om vilka kläder vi ska använda i olika väder och vid utomhusaktivitet diskutera och föra samtal både enskilt och i grupp kring ämnet.

Barnen och pedagogerna undersöker och utforskar de olika årstiderna tillsammans, då klimatet ändras från årstid och år. Vi kommer vara ute och låta barnen ställa hypoteser som vi tillsammans med barnen kan finna svaren på. Bara fantasin kan sätta gränser, barnen kan upptäcka klimatet även genom sina sinnen, de känna på doften, känna och lyssna på vad de hör vid en viss årstid mm. Vi kommer inte bara arbeta med temat VÄDER utomhus. Vi kommer även arbeta i innemiljön med väder genom skapande, rita och måla olika väder, måla till musik som kan förknippas till en viss årstid. Även kolla på klipp på Sveriges utbildningsradio om väder osv. 

Målet med det tematiska arbetet är att vi kan väcka barns intresse för naturvetenskap. Dessutom är det viktigt att vi som pedagoger kan skapa en miljö som väcker barnens nyfikenhet inom detta område. 

Dokumentation:

Vi dokumenterar genom lärplattan, med hjälp av anteckningar och/eller ljudinspelningar, videos och via Unikum. Barnen kommer även vara med och dokumentera det vi upptäcker.

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet på avdelningsplanering, vid temamöten, apk och Unikum. Vi kommer även utvärdera vid behov och efter månadens slut.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: