Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media och källkritik

Skapad 2018-03-20 09:58 i Landvetterskolan Härryda
Media
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Varje dag tar vi del av information och kommunicerar med andra människor. Varje dag använder vi oss av olika media. Det kan vara att vi tittar på en rolig reklamfilm på sociala medier eller att vi läser en nyhet i tidningen eller på nätet. Vad menas med media? Hur påverkas vi av media? Vilka medier finns och hur fungerar de? Media kallas ibland för för “den tredje statsmakten” Vad menar man med det? Media kan påverka oss, hur vi ska vara och vad vi ska köpa och tänka. Detta är viktigt att vara medveten om. Sammanfattningsvis kan man säga att målet är att du ska bli ännu mer källkritisk.

Innehåll

 

 

Media och källkritik

 1. UPPGIFTER OM KÄLLKRITIK

Gör uppgift 1-4 och 8-12 i häftet. Du behöver ipad/dator till hjälp. Sätt kryss i planeringen på nästa sida. De gråmarkerade är extrauppgifter.

 

2. LÄXA

Ta hem enkäten och brevet (Gunnarsson/Enkät om medievanor som finns i  detta häfte) och läs tillsammans med en vuxen. Diskutera och fyll i enkäten, för att det ska bli tydligt kan ni använda olika färgpennor eller göra olika symboler. Svara sedan på frågan längst ned på sidan 8. Ta med tillbaka till skolan för diskussion.

 

3. INLÄMNINGSUPPGIFT

Skriv en insändare (argumenterande text) för eller emot reklam. Tänk på att din tes (vad du tycker, argumenterar för) tydligt ska framgå. Din text ska innehålla minst tre argument och ett motargument. Glöm inte rubrik och signatur.


4. GRUPPDISKUSSION

Förbered dig genom att fylla i stencilen “Underlag för diskussionsfrågor om källkritik”. Finns i detta häfte.

 

5. GRUPPARBETE

Skapa en egen reklamkampanj, film eller annons. Välj att göra en av dessa uppgifter, eller båda om ni hinner.

 

- Gör en reklamfilm. Välj en produkt eller en tjänst ni ska göra reklam för. Filmen ska vara ca en minut lång. Titta gärna på tv-reklam eller annonser på exempelvis YouTube för att få inspiration. Filmen ska visas upp för klassen.

 

- Gör en reklamannons. Titta på annonser och få inspiration till er egen annons. Er annons ska innehålla en ”slogan”, dvs. en mening eller uttryck som förknippas med den vara du vill göra reklam för, t.ex. ”Flax gör diskningen lättare!” Varan du gör reklam får inte finnas på riktigt, om du vill göra reklam för schampo exempelvis får du inte använda ett namn som redan finns. Skriv, måla, klipp och klistra er annons. Den ska göras på en plansch och sätta upp i klassrummet.

Uppgifter

 • LÄXA: Mediavanor

 • Inlämning: Insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: