Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7. Kap 4. Bråk och procent

Skapad 2018-03-20 10:21 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med kapitel 4 i lärobok Formula 7. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna

 • jämföra storleken av bråk
 • förlänga och förkorta bråk
 • addera, subtrahera och multiplicera bråk
 • beräkna andelen i procentform
 • beräkna andelen vid förändring
 • beräkna delen
 • beräkna det hela

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar, enskilt arbete, gruppaktiviteter och klassdiskussioner

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina förmågor enligt matrisen nedan. Detta kommer att göras dels under lektionstid men också vid provtillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp
Bråk och decimaltal
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Matematiskt språk
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: