Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2018-03-20 10:30 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer under veckorna 5-9 arbeta med stora tal, heltal, negativa tal, positiva tal, decimaltal, tal i bråkform och binära tal.

Innehåll

 

Bedömning: 
Genom diskussioner, lektioner, praktiska övningar diagnos, extrauppgifter 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Vi kommer arbeta med arbetsområdet v.5-9

 

Språkmål:
Genom gemensamma samtal ska eleverna utveckla förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

 

Begreppslista:

hela tal

negativa tal

positiva tal

miljon

binärt tal

 

 

v.5 Tal  
Mål  
Begrepp  
Genomgång:  
-talsystemet  
- negativa tal  
- positiva tal  
- stora tal  
s. 8-11 plus arbetsblad 6:1, 6:2 och 6:3 Mål: s. 8-11
   
v.6 Tal  
Genomgång:  
-Multiplikation med hela tal  
-Multiplikation med decimaltal  
-Division  
s. 12-15 plus arbetsblad 6:4, 6:5 och 6:6 Mål: s. 12-15
   
   
v.7 Tal  
Genomgång:  
-Problemlösning  
- Binära talsystemet  
s. 16-19 plus arbetsblad 6:7, 6:8 och 6:9 Mål: s.16-19
   
LOV LOV
   
v.9 Tal  
Diagnos 6  
Bingel uppdrag: Tal  
Uppgifter utifrån resultat på diagnos 6
Mål: Individuella
  uppgifter
  (diagnos 6)

 

Matriser

Ma
Tal

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Läsa och skriva stora tal
Eleven kan läsa stora tal upp till en miljon.
Eleven kan läsa och skriva tal upp till en miljon. Eleven kan även förklara ved som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och ta i bråkform.
Eleven kan läsa och skriva stora tal upp till en miljon. Eleven kan även förklara ved som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och ta i bråkform. Eleven kan dessutom skriva och förklara vad ett binärt tal är.
Uppställning med multiplikation och division
Eleven kan multiplicera heltal, t.ex. 42x38.
Eleven kan multiplicera heltal, t.ex. 42x38. Eleven kan även multiplicera decimaltal, t.ex. 4,8x5,4.
Eleven kan multiplicera heltal, t.ex. 42x38. Eleven kan även multiplicera decimaltal, t.ex. 4,8x5,4. Eleven kan dessutom dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal.
Uppgifter
Eleven har gjort veckans mål och arbetat effektivt under lektionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: