Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och Samlevnad

Skapad 2018-03-20 10:53 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9
Sex och samlevnad handlar om allt från könssjukdomar, Sex och preventivmedel till normer och värderingar som finns i samhället. Vilket är viktigt att synliggöra och diskutera.

Innehåll

Centralt innehåll

  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

 

Ni ska förstå:

·         Hur olika preventivmedel fungerar

·         Hur kroppen ser ut och samverkar kopplat till sex samlevnad.

·         Vad det finns för olika sjukdomar relaterat till Sex. Hur dessa sprid, hur de påverkar kroppen, samt behandling.

·         Puberteten kopplat till kroppen, menstruationscykel, hormoner, utveckling av spermier, kön, ägg osv

·         Hur ett barn blir till från spermier och äggceller till att ett barn föds

·         Förstå skillnaden mellan virus och bakterier, Hur upptäckten av dessa har förändrat våra levnadsvillkor och hur det har bidragit till samhällsutvecklingen

·         Diskutera och lyfta fram olika normer och värderingar i samband med samlevnad, könsidentitet, samhällsstrukturer, sexuell läggning

·         Förstå hur olika droger påverkar kroppen och ert liv med fokus på sex och samlevnad

 

 

Ni visar detta:

 

Skriftligt Test

 

Inlämningsuppgift: Kommer att syfta tillbaka på ert temaarbete innan jul.

 

Ni ska sammanfatta er arbete i en skriven text, vilken ska innehålla:

·         Källkritisk analys där ni redogör för vilka källor ni har använt samt varför ni använt dessa

·         Ni ska redogöra utifrån workshoparna ni hade under tema veckan. Vad menas med:  Samtycke? HBTQ? Bryta normer? Genus i media? Ni ska välja en av dessa frågor vilket ni inte gjorde ett arbete kring. Ni ska kort och koncist svara på frågan.

·         Beskriva vilket ämne och frågeställning ni hade i ert arbete och hur ni undersökte detta och vad ni anser att ni kom fram till.

·         1-2 sidor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: