Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott vt-18 Hälsa och ledarskap åk 5

Skapad 2018-03-20 12:34 i Grebbestadsskolan Tanum
Vi kommer att ha teori kring hälsa där vi ser på filmer, arbetar med faktahäften och har diskussioner. Ni elever kommer planera, organisera, leda och utvärdera en egen idrottslektion.
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Ledarskap och aktivt deltagande.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

 Mål med området är: Se nedan

Bedömning

Du kommer bedömas efter följande kunskapskrav: Se nedan

Konkretisering av mål

Du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

- Delta och lyssna på instruktioner i lekar och aktiviteter

- Planera, genomföra/leda och utvärdera en idrottslektion

- Prata om olika faktorer som påverkar din hälsa positivt och negativt

- Kunna beskriva hur du kan förebygga skador

 

Arbetssätt

Vi kommer att skapa en planeringsmall tillsammans där ni elever fyller i er planering och utvärdering av er lektion

Ni kommer att få leda en lektion tillsammans med en klasskompis

Vi kommer att se på filmer, arbeta och diskutera kring vår hälsa och hur man förebygger skador

Dokumentation

All dokumentation sker i unikum i följande matris: Idrott VT-16 Hälsa och ledarskap åk 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att delta i spel, lekar och idrotter. Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till olika spel, lekar och idrotter.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Elevens förmåga att samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter. Elevens förmåga att resonera kring hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Elevens förmåga att beskriva hur man förebygger skador inom spel, lek och idrotter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: