👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, kristendom & islam

Skapad 2018-03-20 12:36 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 Religionskunskap
I detta arbetsområde ska vi arbeta med de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Vi kommer också att titta på källors trovärdighet och relevans.

Innehåll

Avsnitt 1: Vad menas med religion?

Begrepp

andlig ledare, bön, helig, monoteism, panteism, polyteism, mångreligiösa samhällen, religionsfrihet, religionsförföljelser, respekt, myt, riter, sekularisering, urkund, världsreligion

 

Avsnitt 2: Judendom, kristendom islam

 • I detta avsnitt ska vi lära oss om urkunder, centrala tankegångar och religiösa uttryck och handlingar i de tre religionerna. Du ska kunna beskriva dessa och sedan kunna resonera kring likheter och skillnader. Detta gör vi genom att arbeta med stödmallar, venndiagram, se film och ha genomgångar.
 • Arbetsmaterialet finns i lärloggen under "Judendom, kristendom & islam - arbetsmaterial"
 • Vi ska också lära oss söka information från olika slags källor och resonera kring deras trovärdighet och  relevans.
 • Du kommer få visa dina kunskaper genom att arbeta enskilt med frågeställningarna som du sedan lämnar in. Detta gör vi genom valfri presentation, såsom wevideo, google presentation.

Judendom

 

Begrepp

Abraham, antisemitism, arken, bar/bat mitzva, Davidsstjärnan, de tio orden, diaspora, Förintelsen, försoningsdagen, getto, , hebreiska, Israel, Jerusalem, jiddisch, konservativ judendom, kosher, Messias, Mose, Neviim, rosh hashana, omskärelse, ortodox judendom, pogrom, profet, pesach, rabbin, sabbat, synagoga, Talmud, Tanakh, tempel, Tora

 

Kristendom

Begrepp

Bibeln, biskop, evangelium, helgon, ikon, katolik, Kristus, lärjunge (apostel), martyr, Messias, Nya Testamentet, ortodox, patriark, protestant, påsk, påve, sakrament, statskyrka, treenighet

Islam

Begrepp

Allah, arabiska, Bokens folk, fatwa, hajj, halal, haram, id al-fitr, imam, jihad, Kaba, kalif, kalifat, Koranen, martyr, Medina, Mekka, minariet, moské, Muhammed, muslim, omskärelse, profet, Ramadan, salat, sawm, sharia, shia, sunna, sunni, sura

 

Avsnitt 3: Källor trovärdighet och relevans

Vi gör en källövning om menoran, som vid sidan av Davidstjärnan, är en viktig symbol för judendomen.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift judendom, kristendom & islam

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  A 9