Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling, Vatten - H2O år 1

Skapad 2018-03-20 14:26 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 1 Svenska Teknik NO (år 1-3)
Vattnets kretslopp, vattnets former och vem städar havet? Det är saker som vi kommer att prata och arbeta med under veckan. Vilket är det vanligaste skräpet? Hur kan man göra för att spara vatten? Det ska vi ta reda på och mycket mer.

Innehåll

Syfte- Varför ska vi arbeta med det här?

 Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

 

 

Centralt innehåll-VAD ska vi arbeta med?

Se kopplingar till läroplanen.

 

HUR ska vi arbeta med detta?

Du kommer att:

 • Läs samt se på film om vatten och dess egenskaper samt diskutera
 • Svara på frågor både muntligt och skriftligt
 • Utföra experiment tillsammans och enskilt
 • Samtala om vad du tror kommer hända, ställa en hypotes
 • Redovisa resultatet i text och bild
 • Testa dina och gruppens teorier samt hypoteser
 • Arbeta med tankekartor
 • Arbeta med vattnetskretslopp
 • Arbeta med vattnets 3 faser

VAD - Kommer att bedömmas?

Du får visa dina kunskaper genom att:

 •  muntligt beskriva samt i text och bild visa att du kan förklara och har förståelse för vattnets 3 former.
 • delta aktivt i att utföra experiment samt skriva och skapa.
 • delta i diskussioner om vad du tror ska hända samt vad som faktiskt hände vid experimenten vi utför.
 • med stöd av bilder beskriva och förklara vattnets kretslopp

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: