Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Europa

Skapad 2018-03-20 22:01 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Grundskola 5 Svenska Geografi
Europa är en liten världsdel, den näst minsta faktiskt. Ändå ryms här väldigt mycket. Inte minst mycket folk. Här lever mer än 700 miljoner människor i 49 länder. I det här arbetsområdet kommer du bl.a. att få fördjupa dig i ett av de europeiska länderna och skriva en beskrivande text om detta land.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med Europas länder.  Du kommer också att få fördjupa dig i ett av de europeiska länderna och skriva en egen faktatext om landet du valt.

 

Konkreta mål, svenska

Du ska kunna:

 • planera och skriva en beskrivande text om ett europeiskt land. I din text ska du använda strukturen för en beskrivande text. 
 • söka information om olika länder och använda olika källor,
 • förstå och använda ämnesspecifika ord.
 • jämföra ditt land med Sverige.
 • utvärdera din egen text samt ge respons på någon av dina klasskamraters texter.
 • ange vilka källor du använt när du skrivit din beskrivande text.

 

 

Checklista för beskrivande text

 • Rubrik

 • Faktaruta + länk till landets nationalsång

 • Inledande klassifikation + länk till en karta av landet

 • Jämförelser med Sverige (befolkning och yta)

 • Underrubriker för varje stycke

 • I huvudsak använt presens

 • Ämnesspecifika ord som du förstår

 • Varierade sambandsord

 • Bilder/film/ljud som förstärker informationen om landet

 • Källor

 

Konkreta mål, geografi

Du ska kunna:

 •  beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, klimat, naturtillgångar och hur befolkningen är fördelad i det land du valt.
 • använda geografiska begrepp i din text.
 • Europas namngeografi.
 • beskriva lägen och storlek på länder.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att använda strukturen för en beskrivande text när du skriver om ett europeiskt land.

 

Jag kommer också att bedöma hur väl du beskrivit ditt land du valt utifrån målen och instruktionerna.

Vi kommer också att ha ett förhör på Europas namngeografi. (länder, huvudstäder, floder, bergskedjor, hav, naturtyper och klimatzoner)

 

Lycka till!

Matriser

Sv Ge
Tema Europa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Landskap, naturresurser och befolkning.
Du visar att du kan se hur naturen i landet hänger ihop med kulturen, det vill säga hur människor lever.
Du beskriver enkla samband mellan naturen i landet och hur människorna lever där.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan naturen i landet och hur människor lever där.
Du beskriver komplexa samband mellan naturen i landet och hur människor lever där.
Geografiska begrepp
Du kan även använda geografiska begrepp på fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor och källor
Geografiska källor är här främst läroböcker i Geografi som du samlar information ifrån, men även Atlas och Internet som du använder för att lära dig mer om landet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika länder.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika länder.
Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika länder.
Skriva texter
Du kan skriva en beskrivande text.
Du kan skriva en beskrivande text om ett land med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva en beskrivande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva en beskrivande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text och annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra den beskrivande textens budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra den beskrivande textens budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra den beskrivande textens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: