Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskapande av barnen 20/3 -18

Skapad 2018-03-21 08:07 i Humlans förskola Hudiksvall
Vi skapar en saga tillsammans om Masken Pelle Jöns. Två pedagoger, en som håller i samlingen och en som dockumenterar. Barnen får frågan om de vill berätta en saga. Vi tar fram maskar på ett ark mitt på bordet som barnen får beskåda för att starta sin fantasi. Barnen blir tillfrågade en och en vad som händer i sagan, som byggs på. De äldre beskådar och lär. Barnen ritar bilder till vår sagobok. De barn som kan och vill får skriva själva.
Förskola
Sagoskapande på Trinten

Innehåll

Nuläge

Barnen bygger upp en saga tillsammans.

Syfte

Barnen ska utveckla sitt talspråk, berätta och uttrycka tankar i ett demokratiskt samarbete. 

Genomförande

Två pedagoger, en som håller i samlingen och en som dockumenterar.

Barnen samlas runt bordet.

Maskar och jord liggs på ett stort ark mitt på bordet.

De äldre barnen sitter och lyssnar och ser på vad de yngre gör.

För att barnens fantasi ska komma igång får de titta på maskarna. 

Barnen får frågan - Vad händer med masken Pelle Jöns?

Sagan byggs på.

Vi ritar bilder till sagan.

De som vill och kan skriver själv på bilderna.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Sagan läses upp för barnen och de får reflektera över innehåll och arbetssätt. Den visas i spaltdockumentationen och i Unikum för vårdnadshavare.

Ansvar

Alla pedagoger på Trinten

Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: