Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEST

Skapad 2018-03-21 08:08 i Campus Futura VUX Tanum
Förhållningssätt och bemötande.
Gymnasieskola Vård och omsorg
I vård- och omsortarbete är frågor om bemötande ständigt aktuella. Ofta handlar det om kommunikation men bemötande handlar också om hur möten uppfattas, diskussioner om rätt och fel, samarbete och människosyn.

Innehåll

Mål Grundläggande kunskap om de värden som ska prägla vård- och omsorgsarbete.

 

Undervisning Vi arbetar med detta arbetsområde veckorna 48 - 50. Vi kommer att se på film, diskutera i mindre grupper och ha genomgångar i helklass. Du kommer att få en uppgift som du ska lämna in skriftligt.

 

Bedömning På vilket sätt du beskriver och diskuterar grundläggande värden inom vård- och omsorg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg.
  Vår
 • Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
  Vår
 • Centralt innehåll
 • Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
  Vår  -
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete. Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur.
  Vår  -

Matriser

Vår
Förhållningssätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg.
Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: