Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-03-21 09:40 i Västra Berga skola Helsingborg
Vi kommer nu att arbeta med Stormaktstiden och dess spännande tid.
Grundskola 6 Historia

Stormaktstidens Sverige 1611-1720 Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet.

Innehåll

Syfte

 Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Undervisning

Målen med undervisningen är att du ska:

- känna till hur man levde i Sverige under stormaktstiden (ca 1611-1721) och om hur samhället förändrades.

- få kunskap om viktiga historiska personer från denna tidsepok.

-  få kunskap om viktiga historiska händelser samt hur händelserna hänger ihop i ett sammanhang, under denna tidsepok.

- få kunskap om olika historiska begrepp och lära dig använda dem.

- med hjälp av ovanstående kunskaper ska kunna föra historiska resonemang, jämföra med andra tider och se konsekvenser av händelser under olika tidsepoker. 

 

 

 

Arbetssätt/arbetsformer

Vi kommer att se filmer.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.

Du kommer att få svara på frågor samt delta i diskussioner och resonemang både muntligt och skriftligt.

Vi kommer att resonera om olika händelser och konsekvenserna av dessa samt jämföra med andra tidsepoker.

Vi kommer att jobba i "Loops".

Ni kommer att vara delaktiga i processen av ert lärande och bestämma hur ni vill arbeta med stormaktstiden. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Redogöra för hur man levde i Sverige under stormaktstiden och hur samhället förändrades samt att jämföra med annan eller andra epoker.

Känna till viktiga historiska personer från denna tidsepok och kunna berätta varför dessa var viktiga och vad de uträttade.

Känna till något om viktiga historiska händelser samt hur händelserna hänger ihop i ett sammanhang, under denna tidsepok.

Använda olika historiska begrepp såsom orsak, konsekvens, skillnad och likhet i dina resonemang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: