Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ulrike och kriget

Skapad 2018-03-21 09:49 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi har nu läst Ulrike och kriget och ska skriva en text kring den boken.

Innehåll

Ulrike och kriget

Skriv en text kring dessa punkter

  • Ge en kortfattad beskrivning av Ulrike i början av boken. Var utspelar sig handlingen och när?
  • Hur är Ulrikes syn på fosterlandet?
  • Hitler?
  • Döden?
  • Freden?

Och hur förändras hennes syn på dessa?

  • Berätta om andra personer som är du tycker är viktiga i boken.
  • Hur tror du att det kommer att gå för Ulrike nu?
  • Vad lär man sig om andra världskriget av att läsa den här boken? Varför ska man läsa boken?
  • Vad tycker du om boken? Förklara!

Kom ihåg att detta gäller en text, stavning/skiljetecken, resonera, skriv en kladd som du sen skriver rent.

Uppgifter

  • Ulrike och kriget text

Matriser

SvA
Resonerande text Sva

Resonerande text

Ännu ej nått målen
E
C
A
Resonemang
Dina tankar uttrycks men de motiveras sällan.
Dina tankar presenteras, du ger exempel och du kan beskriva fördelar och nackdelar. Du kopplar på ett enkelt sätt till dig själv och omvärlden.
Dina tankar är relativt väl underbyggda med flera exempel. Du försöker problematisera genom att se saker från olika håll. Du kopplar i huvudsak till dig själv men också till omvärlden.
Dina tankar är väl underbyggda med exempel som fördjupar och problematiserar. Du resonerar både allmänt och generellt.
Struktur
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort kan ta till sig och förstå innehållet.
Din text har en inledning, en avslutning och en mittdel, men dessa delar är inte helt tydliga.
Inledningen väcker intresse. Det finns en tydlig struktur i mittdelen och en tydlig avslutning.
Inledningen är intresseväckande och genomtänkt. Textens struktur är genomtänkt med stycken som är sammanlänkade. Avslutet är väl fungerande.
Meningsbyggnad
Texten innehåller meningsbyggnadsfel och meningarna börjar på liknande sätt.
Du kan med stöd formulera meningar som följer rak och omvänd ordföljd. Verbet kommer inte alltid på andra plats. Du behöver fortfarande stöd i skrivprocessen.
Du kan självständigt formulera meningar med hjälp av passande sambandsord och kan i övervägande del av texten skriva huvudsatser och bisatser på ett korrekt sätt.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad med hjälp av sambandsord. Du är säker på att skriva både huvudsatser och bisatser.
Läsflyt/språk
Dina texter har stora brister där du får jobba mycket på att kunna använda dig av verbens tempus, substantivens bestämdhet och hur adjektiven kongruensböjs på ett förståeligt sätt.
Du kan med stöd anpassa verbens tempus, substantivens bestämdhet och hur adjektiven kongruensböjs. Detta för att dina texter ska kunna läsas med flyt av mottagaren.
Dina texter är skrivna med viss språklig variation där du självständigt anpassar verbens tempus, substantivens bestämdhet och hur adjektiven kongruensböjs. Dina texter kan överlag läsas med flyt av mottagaren.
Dina texter är skrivna med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Dina texter kan läsas med gott flyt av mottagaren.
Skrivregler
Eleven använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten.
Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Stor bokstav vid behov används i större delen av texten.
Du använder stora skiljetecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Du använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: