👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna 6A VT 18, v. 13-21

Skapad 2018-03-21 09:56 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att bekanta oss med de 5 stora världsreligioner: Kristendom, Judendom, , Buddism, Islam och Hinduism.
Grundskola 6 Religionskunskap
Du ska kunna jämföra fakta om de olika religionerna. Vilka likheter finns? Vilka ritualer, heliga platser, böcker ,symboler mm är förknippade med religionerna ?

Hur påverkas människorna, samhället av den religion som är i majoritet ?

Innehåll

Varför gör du det här?

Genom undervisningen ska du bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Du ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. 

Vad behöver du lära dig?

 • baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler.
 • att kunna beskriva världsreligionernas viktigaste grundtankar och skrifter.
 • att kunna diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.

Hur gör du?

 • titta på filmer,
 • diskutera i mindre grupper,
 • läsa fakta,
 • arbeta 2-2 om en världsreligion som ni blir tilldelade av er lärare, ni redovisar med hjälp av redovisningsverktyget Keynote i iPad, muntligt framträdande med stödord och bilder.

Det här kommer att bedömas:

Jag kommer att bedömma din förmåga:
 • att beskriva orsaker och konsekvenser 
 • att jämföra likheter och skillnader mellan religionerna 
 • att samtala och diskutera
 • att beskriva världsreligionernas viktiga tankar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6

Matriser

Re
Sme Världsreligionerna år 6 K

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper 1
Faktakunskaper om de olika världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler. Testas av i ett test.
Du behöver träna vidare på faktakunskaperna om de olika världsreligionerna.
Du har grundläggande faktakunskaper om de olika världsreligionerna.
Du har goda faktakunskaper om de olika världsreligionerna.
Du har mycket goda faktakunskaper om de olika världsreligionerna.
Faktakunskaper 2
Du har fördjupande faktakunskaper om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i din tilldelade religion som du redovisar i en Keynote
Du behöver träna vidare på faktakunskaperna om de olika världsreligionerna.
Du har grundläggande faktakunskaper om de olika världsreligionerna.
Du har goda faktakunskaper om de olika världsreligionerna.
Du har mycket goda faktakunskaper om de olika världsreligionerna.
Resonemang 1
Du visar i din keynotepresentation att du kan föra ett resonemang din tilldelade världsreligion
Du behöver bygga vidare på att resonera och ha en egen åsikt om din religion.
Du kan föra enkla resonemang med egna åsikter.
Du kan föra utvecklande resonemang med egna åsikter.
Du kan föra välutvecklade resonemang med egna åsikter.
Resonemang 2
Muntliga diskussioner i mindre grupp om livsfrågor om vad livsåskådningar kan betyda.
Du behöver bygga vidare på att resonera om livsfrågor och hur dom skildras i olika sammanhang. Du behöver också träna på att förstå vad livsåskådningar för olika människor.
Du kan föra enkla resonemang och föra resonemanget till viss del framåt om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Du kan föra utvecklande resonemang och föra resonemanget framåt om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Du kan föra välutvecklande resonemang och föra fördjupande resonemang framåt om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad livsåskådningar kan betyda för olika människor.