Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem-IKT Hjortronstigen

Skapad 2018-03-21 10:55 i Stadsskogenskolan Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Syftet är att med IKT behandla temat vänskap där eleverna ska skapa film med Ipad som verktyg.

Innehåll

Tidsperiod

Vårterminen 2018.

Mål

 Eleverna ska utmana sig själva och pröva på:

 

 • Hur man kan använda sig av en Ipad för att skapa filmer
 • Arbeta med tema värdegrund 
 • Aktivt diskutera och reflektera över olika situationer som kan kopplas samman med vänskap och relationer.
 • Samarbete 

Arbetsformer

Eleverna kommer arbeta i smågrupper om 3-4 st, en grupp i taget. Första steget är att tillsammans i sin grupp sitta och diskutera hur de ska göra och utforska vilka appar som Ipaden har som går att använda, detta med stöd av pedagog. Genom undervisningen berör vi LGR 11s språk och kommunikation där eleverna ska ”samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden samt använda digitala verktyg för kommunikation.” Undervisning kommer även ske genom att visa upp filmen för fritidsgruppen där vi kommer diskutera filmen. 

 

Ansvariga

 • Jenny
 • Åsa
 • Ola

Dokumentation och uppföljning

Ipaden blir det främsta dokumentationsverktyget genom elevernas film. När första gruppen avslutat sitt projekt kommer vi tillfråga fler elever och sätta ihop en ny grupp.

 

Utvärdering

Utvärdering sker genom diskussion med gruppen samt genom att visa upp filmen för fritidsgruppen och tillsammans med alla elever diskutera filmens innehåll och de frågor som kan väckas. Här behandlar vi LGR 11s centrala innehåll att ”beröra ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra”

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: