Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård & omsorg vid sjukdomar i andningsorganen

Skapad 2018-03-21 13:15 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Vård och omsorg
Människokroppen är en finurlig skapelse. Men det är inte alltid den fungerar felfritt. I detta område kommer vi ta upp vård & omsorgsarbetet vid sjukdomar i andningsorganen.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.
Syftet i denna kurs kommer vara att få kunskap om omvårdnads & omsorgsprocessen samt teorier inom vård & omsorg. Rehabilitering & habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt. 
Hälso- & sjukvårdsuppgifter, till exempel sugning av övre luftvägar & syrgasbehandling samt hur dessa uppgifter skall delegeras. Vård & omsorg vid vanliga sjukdomar. Observation, behandlingar, kontroller & provtagning. 

Undervisning -
Det kommer bli en genomgång utav andningsorganen på lektionstid den 23/3. Men vi kommer även arbeta med detta v. 12-14 då ni kommer tilldelas studiefrågor att arbeta med. 

 

Bedömning -
Bedömningen sker via inlämningsuppgift samt utifrån diskussioner under lektionstid. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.
  Vår  -
 • Vård och omsorg i livets slutskede.
  Vår  -
 • Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
  Vår  -
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
  Vår  -
 • Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
  Vår  -
 • Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
  Vår  -
 • Självbestämmande och integritet.
  Vår  -
 • Rapportering och dokumentation.
  Vår  -

Matriser

Vår
Vård- & omsorgsarbete 2

Detta krävs för att få E
Detta krävs för att få C
Detta krävs för att få A
Vård & omsorgs teorier
Eleven redogör översiktligt för teorier inom vård och omsorg. Dessutom beskriver eleven översiktligt vård och omsorg i livets slutskede.
Eleven redogör utförligt för teorier inom vård och omsorg. Dessutom beskriver eleven utförligt vård och omsorg i livets slutskede
Eleven redogör utförligt och nyanserat för teorier inom vård och omsorg. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vård och omsorg i livets slutskede
Omsorgsuppgifter
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet.
Delegering & dokumentation
Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter.
Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras. Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras. Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter.
Tvärprofessionellt samarbete
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp och relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp samt relaterar det till biståndsbedömning eller vårdplanering.
Egna förmågan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: