Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mygga teknik

Skapad 2018-03-21 14:08 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
Vi åker till KomTek för att bygga en vibrationsplatta modell "mygga".

Innehåll

På KomTek kommer du få ett uppdrag att bygga en elektrisk krets bestående av motor, strömbrytare, säkring och batterihållare. Kretsens komponenter lödas ihop på fyra olika ställen.

Innan besöket går vi igenom vad vibration betyder och ger förslag på olika föremål. Vi går igenom komponenterna vad dom heter och hur dom ser ut.

Du kommer rita en skiss på hur din vibrationsplatta ska se ut och skriva dit fem komponenter. Strömbrytare, termosäkring, kopplingsplint, batterihållare och motor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
  Tk  7-9
 • Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Mygga

E
C
A
Förmågan att beskriva funktionen.
Tekniska lösningar
Eleven kan bidra till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få rörelse.
Eleven kan föra enkla resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få rörelse.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få rörelse.
Förmågan att beskriva funktionen.
Materialens egenskaper
 • Tk  E 9
Eleven bidrar också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också enkla resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också välutvecklade resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Förmågan att använda några relevanta begrepp.
Rörliga delar som samverkar
Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med rörliga delar som samverkar, och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett delvis fungerande sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för enkla resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett väl fungerande sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för välutvecklade resonemang om hur de är konstruerade och fungerar
Förmågan att beskriva funktionen.
Konstruktionsarbeten
Utifrån instruktioner medverkar eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner genomför eleven på ett delvis fungerande sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner genomför eleven på ett väl fungerande sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Förmågan att dokumentera med hjälp av bilder och ord.
Dokumentationer
Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och medverkar i att beskriva intentionen med arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett delvis fungerande sätt intentionen med arbetet.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett väl fungerande sätt intentionen med arbetet.
Förmågan att använda några relevanta begrepp
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar i arbetsprocessen.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar i arbetsprocessen.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar i arbetsprocessen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: