Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd - Made by Me!

Skapad 2018-03-21 14:17 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under vt 2018 arbetar vi med projektet Made by Me där du skapar ett slöjdföremål utifrån målkriterierna och kunskapskraven i slöjd.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Under vårterminen ska du designa och skapa ett eget slöjdföremål. Det kan vara en väska, ett par pyamasbyxor, en luvjacka eller varför inte ett litet skåp. Du bestämmer vad det blir. Huvudsaken är att det är Made by You!

Innehåll

Metod

Från vecka 3 och framåt skall du arbeta med ett projekt där du skapar förutsättningar att visa vad du har lärt dig under tidigare år och vad du kan nu. Hur många veckor?  Det beror på projektets komplexitet. 

Du får i och med det här en beställning av oss på ett föremål där du skall ha tänkt till kring form, funktion och kvalitet där du skall hämta inspiration från någon eller några kulturer från andra delar av världen. (Inspirationen kan vara former, färger eller mönster - du väljer.) Kombinera gärna/helst flera olika material och tekniker i ditt projekt. 

Under dessa veckor gör du följande:

 • Utgår från tanken gällande form, funktion och kvalitet samt vilket uttryck du vill att ditt föremål ska ha när du planerar.
 • Skapar en utförlig skiss där du anger mått, material, verktyg mm och stämmer av med ansvarig lärare. Lämna in i Unikum.
 •  Dokumenterar arbetsprocessen i ord och bild kontinuerligt under hela processen.
 • Analyserar och värderar ditt slöjdföremål skriftligt enligt mallen i Unikum. (Se till att få feedback före det att du publicerar.)
 • Lämnar in dokumentationen i Unikum - i uppgiften som hör till arbetsområdet.

Uppgifter

 • Slöjd - Made by me!

 • Slöjd - Made by me!

 • Slöjd - Made by me!

 • Slöjd - Made by me! (Inlämning av dokumentation/värdering.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: