Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 Geometri

Skapad 2018-03-21 14:29 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Planering till kap. 5 i matematikboken X.
Grundskola 7 Matematik

I geometriavsnittet bekantar vi oss mer med trianglar, cirklar, och andra geometriska tvådimensionella figurer. Vi mäter vinklar, beräknar omkrets och area mm.

Innehåll

1. Geometri

Geometri är ett område som återkommer varje år inom matematikundervisningen. Denna gång kommer vi att koncentrera oss på följande moment:

 • Mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • Beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • Räkna ut omkretsen på fyrhörningar och cirklar.
 • Räkna ut arean för olika geometriska figurer
 • Räkna med skalor.

 

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Vi arbetar utifrån följande syften och övar dessa förmågor:

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Följande centrala innehåll kommer att behandlas:

4. Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, samt enskilt arbete

Tidspanering

Vecka 12.Kap. 5.1 Vinklar, Kap. 5.2 Vinkelsumma

Vecka 13.  Kap. 5.3 Omkrets

Vecka 15 Kap. 5.4 Area. Kap. 5.5 Skala

Vecka 16. "Blandade övningar", diagnos och gärna "Träna mera".

Vecka 17. Prov på fredag.

5. Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:
• ett aktivt deltagande på lektioner
• ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: